2015-12-14 16:01

2015-12-14 16:01

Disponentvilla blir hem för flyktingbarn

DEGERFORS: Flermiljonsaffär på gång

13 rejält tilltagna rum fördelat på 435 kvadratmeter, biarea på 230 kvadratmeter och tomt på nästan 1,5 hektar. Om kommunfullmäktige godkänner det så köper Degerfors kommun nu en fastighet på Liavägen. Där ska bli boende för ensamkommande flyktingbarn.

4 350 000 kronor är köpeskillingen, en miljon kronor mer än vad man trodde i kommunstyrelsen i början av förra veckan. Då trodde man i princip att affären kunde bli klar, men så kom ännu en spekulant in i bilden.

Fyra spekulanter var med och bjöd på den herrgårdsliknande fastigheten som en gång var disponentvilla, därefter konferensgård för Järnverket och sen vanlig bostad fram till oktober i år.

– Man kan nog lugnt räkna med att det bland spekulanterna varit de som vill ha det för samma verksamhet som vi ska ha där, funderar kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson (v).

– Vi har ambitionen att köra all verksamhet av det här slaget i egen regi och släpper genom det här inte in andra aktörer, säger Halvarsson.

Den ambitionen plus att man inte vill förlora en massa pengar är också skäl till att kommunen vill köpa fastigheten. Enligt Halvarsson är det många kommuner som säger sig inte ha något boende för ensamkommande, men de får istället betala 3 300 kronor per plats och dygn i andra kommuner för barn som de anvisats, alltså tvingats ta emot.

– Det blir stora summor på en gång. I hem för vård och boende som vi driver i egen regi får vi 1 900 kronor, säger Halvarsson och fortsätter:

– Nästa år räknar man med att det kommer 40 000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige och vi kan räkna med att få en hel del anvisningar till Degerfors. De måste ha boende, vi har redan nu ett antal provisoriska boenden som Brokyrkan och vandrarhemmet i Åtorp samt Västergården.

I huset på Liavägen räknar man med att få plats för 15 barn, vilket ändå inte täcker behovet, enligt bedömning från socialnämnden behövs minst ännu ett boende och som bekant pågår diskussioner kring ett stödboende på Gärdesvägen.

Finansiering

Enligt ekonomichef Max Tolf så finansieras köpet med kommunens egna pengar, men däremot tänker man ta av statsbidraget, den extra ändringsbudgeten man nyligen fick som kompensation för kostnader kring flyktingarna, till reparationer. Renoveringarna handlar främst om uppvärmningssystem och nytt tak, som kostnadsberäknas till 1,5-2 miljoner kronor.

Nedre plan räknar man med kan stå inflyttningsklart redan om någon månad, om köpet blir av och fastigheten kan, enligt kommunstyrelsen, med enkelhet ställas om till annan verksamhet.

På frågan om det inte hade varit bättre att behålla fastigheter som sålts av svarar Halvarsson:

– De fastigheter vi sålt under året är gamla brandstationen och badhuset, labb vid Järnverket och lärarbostaden i Svartå. Den sistnämnda är väl den enda som kunde ha fungerat, men den är inte stor.

Enligt Max Tolf ska grannarna informeras på ett eller annat sätt, men någon ny ansökan för att där skapa ett hvb-hem behövs inte, enligt Halvarsson.

Köpebrev ska upprättas den 29 december.

4 350 000 kronor är köpeskillingen, en miljon kronor mer än vad man trodde i kommunstyrelsen i början av förra veckan. Då trodde man i princip att affären kunde bli klar, men så kom ännu en spekulant in i bilden.

Fyra spekulanter var med och bjöd på den herrgårdsliknande fastigheten som en gång var disponentvilla, därefter konferensgård för Järnverket och sen vanlig bostad fram till oktober i år.

– Man kan nog lugnt räkna med att det bland spekulanterna varit de som vill ha det för samma verksamhet som vi ska ha där, funderar kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson (v).

– Vi har ambitionen att köra all verksamhet av det här slaget i egen regi och släpper genom det här inte in andra aktörer, säger Halvarsson.

Den ambitionen plus att man inte vill förlora en massa pengar är också skäl till att kommunen vill köpa fastigheten. Enligt Halvarsson är det många kommuner som säger sig inte ha något boende för ensamkommande, men de får istället betala 3 300 kronor per plats och dygn i andra kommuner för barn som de anvisats, alltså tvingats ta emot.

– Det blir stora summor på en gång. I hem för vård och boende som vi driver i egen regi får vi 1 900 kronor, säger Halvarsson och fortsätter:

– Nästa år räknar man med att det kommer 40 000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige och vi kan räkna med att få en hel del anvisningar till Degerfors. De måste ha boende, vi har redan nu ett antal provisoriska boenden som Brokyrkan och vandrarhemmet i Åtorp samt Västergården.

I huset på Liavägen räknar man med att få plats för 15 barn, vilket ändå inte täcker behovet, enligt bedömning från socialnämnden behövs minst ännu ett boende och som bekant pågår diskussioner kring ett stödboende på Gärdesvägen.

Finansiering

Enligt ekonomichef Max Tolf så finansieras köpet med kommunens egna pengar, men däremot tänker man ta av statsbidraget, den extra ändringsbudgeten man nyligen fick som kompensation för kostnader kring flyktingarna, till reparationer. Renoveringarna handlar främst om uppvärmningssystem och nytt tak, som kostnadsberäknas till 1,5-2 miljoner kronor.

Nedre plan räknar man med kan stå inflyttningsklart redan om någon månad, om köpet blir av och fastigheten kan, enligt kommunstyrelsen, med enkelhet ställas om till annan verksamhet.

På frågan om det inte hade varit bättre att behålla fastigheter som sålts av svarar Halvarsson:

– De fastigheter vi sålt under året är gamla brandstationen och badhuset, labb vid Järnverket och lärarbostaden i Svartå. Den sistnämnda är väl den enda som kunde ha fungerat, men den är inte stor.

Enligt Max Tolf ska grannarna informeras på ett eller annat sätt, men någon ny ansökan för att där skapa ett hvb-hem behövs inte, enligt Halvarsson.

Köpebrev ska upprättas den 29 december.