2015-12-12 06:00

2015-12-12 06:00

Tar tag i barnfattigdomen

KARLSKOGA: Förslag till handlingsplan mot ekonomisk utsatthet

Barn och ungas ekonomiska utsatthet är en viktig fråga för hela kommunen. För att belysa problemet och tydliggöra konkreta åtgärder har nu en handlingsplan tagits fram av folkhälsoförvaltningen.

Folkhälsoförvaltningen har utarbetat ett förslag till en handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn och unga i Karlskoga. I planen finns en rad åtgärder, dels sådana som påverkar den ekonomiska utsattheten direkt, dels som mildrar effekterna av att vara utsatt.

Bland annat handlar det om att stärka vårdnadshavarnas möjligheter till egen försörjning, heltidsarbete och barnomsorg på obekväma tider. Förebyggande åtgärder som tas upp är insatser för likvärdiga möjligheter till goda skolresultat och deltagande i skol- och fritidsaktiviteter.

– Det finns en okunskap om vad ekonomisk utsatthet egentligen är, hur man identifierar det och hur individen själv uppfattar det. Det görs redan en hel del men frågan behöver lyftas och inte bara pratas om som ett generellt problem, säger förvaltningschefen Ulrika Lundgren.

Fler vuxna i skolan

Hon tar upp exempel som barn som inte kommer till skolan för att de inte kan ta med fika till utflykten eller inte har rätt kläder eller utrustning för aktiviteten.

Flera av åtgärderna i planen rör pågående insatser och ett utvecklingsarbete för ett utökat barnperspektiv vid socialtjänstens utredning om ekonomiskt bistånd föreslås starta i början av nästa år. En annan insats som ännu inte görs är att öka antalet vuxna i skolan, som skapar trygghet och ökar möjligheterna för utsatta barn att få stöd och få bättre skolprestationer.

– Det är en jätteviktig fråga som behöver belysas. Det handlar också om hur resurser fördelas och det har diskuterats i flera omgångar med tanke på situationen i skolan, säger folkhälsonämndens ordförande Christina Gustavsson (S).

Starkt engagemang

Nämnden godkände förslaget vid sammanträdet i onsdags och det ska nu vidare till kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

– Förslaget kan komma att ändras på vägen men det finns ett starkt engagemang för arbetet mot ekonomisk utsatthet och planen tydliggör arbetet, säger Gustavsson.

Folkhälsoförvaltningen har utarbetat ett förslag till en handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn och unga i Karlskoga. I planen finns en rad åtgärder, dels sådana som påverkar den ekonomiska utsattheten direkt, dels som mildrar effekterna av att vara utsatt.

Bland annat handlar det om att stärka vårdnadshavarnas möjligheter till egen försörjning, heltidsarbete och barnomsorg på obekväma tider. Förebyggande åtgärder som tas upp är insatser för likvärdiga möjligheter till goda skolresultat och deltagande i skol- och fritidsaktiviteter.

– Det finns en okunskap om vad ekonomisk utsatthet egentligen är, hur man identifierar det och hur individen själv uppfattar det. Det görs redan en hel del men frågan behöver lyftas och inte bara pratas om som ett generellt problem, säger förvaltningschefen Ulrika Lundgren.

Fler vuxna i skolan

Hon tar upp exempel som barn som inte kommer till skolan för att de inte kan ta med fika till utflykten eller inte har rätt kläder eller utrustning för aktiviteten.

Flera av åtgärderna i planen rör pågående insatser och ett utvecklingsarbete för ett utökat barnperspektiv vid socialtjänstens utredning om ekonomiskt bistånd föreslås starta i början av nästa år. En annan insats som ännu inte görs är att öka antalet vuxna i skolan, som skapar trygghet och ökar möjligheterna för utsatta barn att få stöd och få bättre skolprestationer.

– Det är en jätteviktig fråga som behöver belysas. Det handlar också om hur resurser fördelas och det har diskuterats i flera omgångar med tanke på situationen i skolan, säger folkhälsonämndens ordförande Christina Gustavsson (S).

Starkt engagemang

Nämnden godkände förslaget vid sammanträdet i onsdags och det ska nu vidare till kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

– Förslaget kan komma att ändras på vägen men det finns ett starkt engagemang för arbetet mot ekonomisk utsatthet och planen tydliggör arbetet, säger Gustavsson.