2015-12-12 06:00

2015-12-12 06:00

Kördelux kör vidare

KARLSKOGA: Får bidrag för att vidareutveckla verksamheten

Förs en succé med julkonserten och nu en mycket glädjande nyhet. Kördelux har nämligen beviljats ett bidrag för att få fortsätta och vidareutveckla verksamheten.

Kördelux kom till våren 2013, i ett samarbete mellan socialförvaltningen och kultur- och föreningsförvaltningen. Kören består av 40 deltagare från kommunens dagliga verksamhet för personer med funktionsnedsättning och har sedan start spridit glädje omkring sig.

Senast i tisdags bjöd Kördelux på en maffig julkonsert i Bregårdsskolans aula, med gästartister som Åsa Bergfalk och Per-Erik Domargård.

– Det var 450 pers där, det var succé och jubel, riktigt, riktigt roligt, säger arbetshandledaren Rozita Åkerstedt.

Nu blir det fler anledningar till jubel i kören eftersom det är klart att verkasmheten får fortsätta. Projektet ska utvecklas, med målet att skapa ett permanent inslag i den dagliga verksamheten. Detta ska ske i form av ett nytt treårigt projekt och för det första året har kommunen fått ett bidrag på 1,5 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden.

– Tanken är att utforma utbudet av aktiviteter efter deltagarnas önskemål. Det är flera som vill prova dans, teater och andra konstformer och också fortsätta göra shower. Det ska bli mer kultur inom daglig verksamhet helt enkelt, artisteriet ska etableras som en syssla, säger Rozita Åkerstedt.

Syftet med projektet är att deltagarna ska ha en aktiv fritid och få ökat självförtroende och självkänsla samt möjlighet till ökat deltagande i samhällslivet. Projektet kommer att bedrivas i ett samarbete med FUB, som är intresseorganisationen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Öjebokören, Kulturskolan samt Sveriges Kulturskoleråd.

– Jag både ryser och blir glad och får ont i magen, det känns spännande och det är kul att de tycker att Kördelux är så bra att vi får fortsätta.

Kommande tisdag är det avslutning med tårtkalas då både konsertsuccén och bidraget ska firas.

Kördelux kom till våren 2013, i ett samarbete mellan socialförvaltningen och kultur- och föreningsförvaltningen. Kören består av 40 deltagare från kommunens dagliga verksamhet för personer med funktionsnedsättning och har sedan start spridit glädje omkring sig.

Senast i tisdags bjöd Kördelux på en maffig julkonsert i Bregårdsskolans aula, med gästartister som Åsa Bergfalk och Per-Erik Domargård.

– Det var 450 pers där, det var succé och jubel, riktigt, riktigt roligt, säger arbetshandledaren Rozita Åkerstedt.

Nu blir det fler anledningar till jubel i kören eftersom det är klart att verkasmheten får fortsätta. Projektet ska utvecklas, med målet att skapa ett permanent inslag i den dagliga verksamheten. Detta ska ske i form av ett nytt treårigt projekt och för det första året har kommunen fått ett bidrag på 1,5 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden.

– Tanken är att utforma utbudet av aktiviteter efter deltagarnas önskemål. Det är flera som vill prova dans, teater och andra konstformer och också fortsätta göra shower. Det ska bli mer kultur inom daglig verksamhet helt enkelt, artisteriet ska etableras som en syssla, säger Rozita Åkerstedt.

Syftet med projektet är att deltagarna ska ha en aktiv fritid och få ökat självförtroende och självkänsla samt möjlighet till ökat deltagande i samhällslivet. Projektet kommer att bedrivas i ett samarbete med FUB, som är intresseorganisationen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Öjebokören, Kulturskolan samt Sveriges Kulturskoleråd.

– Jag både ryser och blir glad och får ont i magen, det känns spännande och det är kul att de tycker att Kördelux är så bra att vi får fortsätta.

Kommande tisdag är det avslutning med tårtkalas då både konsertsuccén och bidraget ska firas.