2015-12-11 06:00

2015-12-11 06:00

Har skapat balans i budgeten

KARLSKOGA: Strama tyglar hos folkhälsonämnden

Strikt återhållsamhet och hårt arbete har vänt folkhälsonämndens underskott och vid årets slut väntas budgeten vara i balans.

Folkhälsonämnden slutade förra året med ett kraftigt underskott i verksamheterna i Karlskoga. Dessa har under detta år bedrivits med strikt återhållsamhet och som det ser ut nu kommer detta år att sluta med ett plus på 553 000 kronor. Överskottet avser heltidsprojektet som nämnden hoppas ska förlängas.

– Prognosen för verksamheterna är ett nollresultat för 2015. Personalen har gjort ett väldigt bra arbete. Det är också viktigt att vi får fullfölja heltidsprojektet då medarbetarna har arbetat fram modeller som pågår, som vi inte hunnit klart. Vi vill kunna överlämna ett genomarbetat resultat. Kommunfullmäktige beslutar om detta efter årsskiftet, säger förvaltningschefen Ulrika Lundgren.

Drygt 170 000 fattas

Nämndens ordförande Christina Gustavsson (S) betonar att medarbetarna har haft stor del i verksamhetsanpassningen samtidigt som fokus har legat på att behålla en hög kvalitet.

– Kost- och städverksamheten är väldigt viktig och den ska vi inte tumma på, brukarna ska inte drabbas.

Ett område som fortfarande är underbudgeterat är kostverksamhetens transporter till förskola och grundskola, där det inför nästa år fattas 173 200 kronor.

– Vi vet inte än hur vi ska kunna anpassa den verksamheten, det går inte att dra åt mer när det samtidigt sker en ökning av volymer och samma personal ska göra mer, säger Ulrika Lundgren.

Fler ekologiska matvaror

Det har också gjorts en översyn av chefsområdena inom kostverksamheten i Karlskoga, dels utifrån de ekonomiska förutsättningarna, dels utifrån det att antalet barn och unga ökat samtidigt som antalet äldre minskat. Organisationen har anpassats mer geografiskt och en chefspost har tagits bort.

Nämnden har även antagit ett kvalitetsåtagande för maten i skolan som börjar gälla nästa år. Bland annat handlar det om skolmatens innehåll, elevernas synpunkter och trevnad i matsalen.

– Vi har också fått till en bra upphandling för ekologiska matvaror och vill att det ska synas på matsedeln. Många av eleverna är engagerade och vi vill visa dem att vi tar det ansvaret, säger Gustavsson.

Folkhälsonämnden slutade förra året med ett kraftigt underskott i verksamheterna i Karlskoga. Dessa har under detta år bedrivits med strikt återhållsamhet och som det ser ut nu kommer detta år att sluta med ett plus på 553 000 kronor. Överskottet avser heltidsprojektet som nämnden hoppas ska förlängas.

– Prognosen för verksamheterna är ett nollresultat för 2015. Personalen har gjort ett väldigt bra arbete. Det är också viktigt att vi får fullfölja heltidsprojektet då medarbetarna har arbetat fram modeller som pågår, som vi inte hunnit klart. Vi vill kunna överlämna ett genomarbetat resultat. Kommunfullmäktige beslutar om detta efter årsskiftet, säger förvaltningschefen Ulrika Lundgren.

Drygt 170 000 fattas

Nämndens ordförande Christina Gustavsson (S) betonar att medarbetarna har haft stor del i verksamhetsanpassningen samtidigt som fokus har legat på att behålla en hög kvalitet.

– Kost- och städverksamheten är väldigt viktig och den ska vi inte tumma på, brukarna ska inte drabbas.

Ett område som fortfarande är underbudgeterat är kostverksamhetens transporter till förskola och grundskola, där det inför nästa år fattas 173 200 kronor.

– Vi vet inte än hur vi ska kunna anpassa den verksamheten, det går inte att dra åt mer när det samtidigt sker en ökning av volymer och samma personal ska göra mer, säger Ulrika Lundgren.

Fler ekologiska matvaror

Det har också gjorts en översyn av chefsområdena inom kostverksamheten i Karlskoga, dels utifrån de ekonomiska förutsättningarna, dels utifrån det att antalet barn och unga ökat samtidigt som antalet äldre minskat. Organisationen har anpassats mer geografiskt och en chefspost har tagits bort.

Nämnden har även antagit ett kvalitetsåtagande för maten i skolan som börjar gälla nästa år. Bland annat handlar det om skolmatens innehåll, elevernas synpunkter och trevnad i matsalen.

– Vi har också fått till en bra upphandling för ekologiska matvaror och vill att det ska synas på matsedeln. Många av eleverna är engagerade och vi vill visa dem att vi tar det ansvaret, säger Gustavsson.