2015-12-11 15:55

2015-12-11 15:55

Föreläggs klippa till den

DEGERFORS: Häcken är i vägen

Flera gånger har man från kommunens miljö- och samhällsbyggnadsavdelning till en fastighetsägare påtalat att där är växlighet som är en trafikfara. Men det har inte hjälpt.

– Det är på en gård där man låtit vegetationen breda ut sig på vägen för mycket. Vi kan inte springa omkring och inspektera vartenda blad, men den här häcken går ut drygt en meter på vägen så det är svårt att köra där, förklarar bygg- och miljönämndens ordförande Torbjörn Holm (v).

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen har muntligen varit i kontakt med fastighetsägaren, men så sent som vid inspektion den 25 november kunde man konstatera att inget hade blivit åtgärdat.

Därmed lämnade de över ärendet till bygg- och miljönämnden.

– Vi säger till personen att den nu får lov att klippa till den här häcken, säger Holm.

Föreläggandet från nämnden innebär att växtlighet utanför tomtgränsen tas bort senast 30 dagar efter att fastighetsägaren mottagit beslutet från nämnden.

– Det är på en gård där man låtit vegetationen breda ut sig på vägen för mycket. Vi kan inte springa omkring och inspektera vartenda blad, men den här häcken går ut drygt en meter på vägen så det är svårt att köra där, förklarar bygg- och miljönämndens ordförande Torbjörn Holm (v).

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen har muntligen varit i kontakt med fastighetsägaren, men så sent som vid inspektion den 25 november kunde man konstatera att inget hade blivit åtgärdat.

Därmed lämnade de över ärendet till bygg- och miljönämnden.

– Vi säger till personen att den nu får lov att klippa till den här häcken, säger Holm.

Föreläggandet från nämnden innebär att växtlighet utanför tomtgränsen tas bort senast 30 dagar efter att fastighetsägaren mottagit beslutet från nämnden.