2015-12-10 06:00

2015-12-10 06:00

Språket och kulturen

KARLSKOGA: Vardagssvenska - en uppskattad kurs för asylsökande

Under hösten har flera hundra nyanlända deltagit i ABF:s kurser i vardagssvenska. Deltagarna får lära sig både språket och hur det svenska samhället fungerar och till våren hoppas de kunna fortsätta verksamheten.

I början av året började språkcaféer anordnas på biblioteket och intresset var redan från början stort. När antalet nyanlända ökade efter sommaren växte deltagargruppen kraftigt, nya språkkurser startades och verksamheten flyttades till ABF:s lokaler på Kungsvägen.

– Det var ett hundratal personer med och vi fick inte plats på biblioteket. Vi kunde dela upp dem i mindre grupper tack vare volontärerna men sedan den 14 oktober har vi haft kurser här i våra lokaler, säger verksamhetsansvarige Massood Mafan.

Många deltagare

Sedan dess har det, förutom språkcaféet på biblioteket, hållits kurser på ABF två dagar i veckan och nära 400 personer har deltagit.

Ahmed Issaq kom till Karlskoga för knappt tre månader sedan från Syrien och ser kursen som ett mycket bra sätt att lära sig mer om Sverige.

– Det är väldigt bra och jag hoppas att det blir fler gånger. Man får höra språket här, och vi går även till kyrkan, för det är svårt att komma i kontakt med svenskar annars. Vi har inte den naturliga kontakten genom jobb eller skola och eftersom det är kallt nu så träffar man inte folk så lätt ute heller.

Det är dock inte bara språket som deltagarna lär sig. Lika viktigt som att kunna de vardagliga fraserna är kännedomen om det svenska samhället och kurserna handlar därför också om ämnen som jämställdhet, barnuppfostran och andra samhällsfrågor.

– Vi har delat upp grupperna baserat på språkkunskaper, utbildningsnivå och vilket språk de talar. Den största gruppen är syrier och irakier. Det har gått väldigt bra trots att vi inte var så förberedda, vi har gjort allt studiematerial själva, säger Mafan.

Krävs mer resurser

Under återstoden av december kommer kurser att erbjudas på fredagar och han hoppas att verksamheten, med kurstillfällen flera dagar i veckan, kan fortsätta under våren. Det krävs dock fler volontärer och cirkelledare samt mer resurser.

– Det handlar dock inte om att ersätta SFI, men det kan ta flera år innan de får besked om de får stanna och får börja där och det här är en bra aktivitet under tiden, säger Mafan.

För en månad sedan kom Dina Mohamad till Karlskoga från Syrien. I går deltog hon i kursen för första gången och vill gärna fortsätta lära sig mer.

– Jag vill lära mig allt om Sverige så jag hoppas att kurserna fortsätter.

I början av året började språkcaféer anordnas på biblioteket och intresset var redan från början stort. När antalet nyanlända ökade efter sommaren växte deltagargruppen kraftigt, nya språkkurser startades och verksamheten flyttades till ABF:s lokaler på Kungsvägen.

– Det var ett hundratal personer med och vi fick inte plats på biblioteket. Vi kunde dela upp dem i mindre grupper tack vare volontärerna men sedan den 14 oktober har vi haft kurser här i våra lokaler, säger verksamhetsansvarige Massood Mafan.

Många deltagare

Sedan dess har det, förutom språkcaféet på biblioteket, hållits kurser på ABF två dagar i veckan och nära 400 personer har deltagit.

Ahmed Issaq kom till Karlskoga för knappt tre månader sedan från Syrien och ser kursen som ett mycket bra sätt att lära sig mer om Sverige.

– Det är väldigt bra och jag hoppas att det blir fler gånger. Man får höra språket här, och vi går även till kyrkan, för det är svårt att komma i kontakt med svenskar annars. Vi har inte den naturliga kontakten genom jobb eller skola och eftersom det är kallt nu så träffar man inte folk så lätt ute heller.

Det är dock inte bara språket som deltagarna lär sig. Lika viktigt som att kunna de vardagliga fraserna är kännedomen om det svenska samhället och kurserna handlar därför också om ämnen som jämställdhet, barnuppfostran och andra samhällsfrågor.

– Vi har delat upp grupperna baserat på språkkunskaper, utbildningsnivå och vilket språk de talar. Den största gruppen är syrier och irakier. Det har gått väldigt bra trots att vi inte var så förberedda, vi har gjort allt studiematerial själva, säger Mafan.

Krävs mer resurser

Under återstoden av december kommer kurser att erbjudas på fredagar och han hoppas att verksamheten, med kurstillfällen flera dagar i veckan, kan fortsätta under våren. Det krävs dock fler volontärer och cirkelledare samt mer resurser.

– Det handlar dock inte om att ersätta SFI, men det kan ta flera år innan de får besked om de får stanna och får börja där och det här är en bra aktivitet under tiden, säger Mafan.

För en månad sedan kom Dina Mohamad till Karlskoga från Syrien. I går deltog hon i kursen för första gången och vill gärna fortsätta lära sig mer.

– Jag vill lära mig allt om Sverige så jag hoppas att kurserna fortsätter.