2015-12-10 10:48

2015-12-10 10:48

Fastighetsägare fick inget gehör i domstol

DEGERFORS: Mark- och miljödomstolen avslår överklagande i fråga om dispens

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet från den fastighetsägare som yrkat på strandskyddsdispens, vilket tidigare hade beviljats i bygg och miljönämnden men som länsstyrelsen gick emot.

Som vi berättat tidigare beviljade bygg- och miljönämnden i maj strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus samt komplementsbyggnad på en fastighet i Degerfors.

I juni tog länsstyrelsen upp frågan till statlig prövning och snart upphävde de nämndbeslutet. De ansåg inte att markområdet var så ianspråktaget att skäl för att medge dispens fanns och betonade vikten av att bevara även mindre, återstående obebyggda delar av exploaterade insjöstränder lika väl som stora sammanhängande orörda områden.

Någon som fick fastighetsägaren att reagera, denne kommenterade att det nästan var ironiskt då fastigheterna i området är mycket svårsålda och utvecklingen inte visar tendens att ändra riktning.

Avslag

Mark- och miljödomstolen avslår fastighetsägarens överklagande av länsstyrelsens beslut. Det motiveras bland annat med att fastighetsägaren inte uppgett någon bestämd placering av byggnaderna. Fastighetsägaren, som vill sälja anser att en köpare av fastigheten själv ska få placerade byggnaderna.

Domstolen finner det svårt att göra en prövning utan placering av de byggnader som ansökan avser. Enligt områdesskyddsförordningen, miljöbalken, ska en ansökan om tillstånd eller dispens vara skriftlig och åtföljd av en karta.

Domstolen finner heller inte skäl att återförvisa målet till nämnden för komplettering vad avser placering med beaktande av skälen som fastighetsägaren anfört, utan avslår överklagandet.

Som vi berättat tidigare beviljade bygg- och miljönämnden i maj strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus samt komplementsbyggnad på en fastighet i Degerfors.

I juni tog länsstyrelsen upp frågan till statlig prövning och snart upphävde de nämndbeslutet. De ansåg inte att markområdet var så ianspråktaget att skäl för att medge dispens fanns och betonade vikten av att bevara även mindre, återstående obebyggda delar av exploaterade insjöstränder lika väl som stora sammanhängande orörda områden.

Någon som fick fastighetsägaren att reagera, denne kommenterade att det nästan var ironiskt då fastigheterna i området är mycket svårsålda och utvecklingen inte visar tendens att ändra riktning.

Avslag

Mark- och miljödomstolen avslår fastighetsägarens överklagande av länsstyrelsens beslut. Det motiveras bland annat med att fastighetsägaren inte uppgett någon bestämd placering av byggnaderna. Fastighetsägaren, som vill sälja anser att en köpare av fastigheten själv ska få placerade byggnaderna.

Domstolen finner det svårt att göra en prövning utan placering av de byggnader som ansökan avser. Enligt områdesskyddsförordningen, miljöbalken, ska en ansökan om tillstånd eller dispens vara skriftlig och åtföljd av en karta.

Domstolen finner heller inte skäl att återförvisa målet till nämnden för komplettering vad avser placering med beaktande av skälen som fastighetsägaren anfört, utan avslår överklagandet.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.