2015-12-09 17:23

2015-12-09 17:23

Bygglov för tillfälligt boende i kyrkan

DEGERFORS/ÅTORP: Lösning för ensamkommande flyktingbarn

Brokyrkan i Åtorp och Vallakyrkan i Degerfors har båda varit på gång som boende för ensamkommande flyktingbarn.

Bygg- och miljönämnden hade i utskicket inför mötet fått veta att de bland annat skulle ta ställning för bygglov för boende i Bro- och i Vallakyrkan. Det är socialnämnden som kommit med förfrågan.

– Men i den tilltänkta delen av Vallakyrkan håller RIA till och en förutsättning i sammanhanget var att de gick med på att flytta på sig, men det tycker de är svårt. Då tittade man på en variant uppe i kyrkan, i närheten av själva kyrkorummet, men kom fram till att det blir för nära annan verksamhet. Så just nu blir det ingen sån verksamhet i Vallakyrkan, konstaterar bygg- och miljönämndens ordförande Torbjörn Holm (v).

Däremot blir det av i Brokyrkan där man i källarvåningen skapat boende för 8 personer, vilket man fick bygglov för nu, enligt Holm.

Åtgärden strider mot detaljplanen på det sättet att området endast får användas för samlings- och föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål.

Enligt socialnämndens planering ska verksamheten avslutas i lokalerna senast till sommaren och flyttas till andra, för ändamålet, avsedda boenden. Men den stora osäkerheten avseende hur många som kommer till Sverige gör att man söker tillfälligt bygglov i fem år. Det tidsbegränsade bygglovet sträcker sig fram till och med år 2020.

Bygg- och miljönämnden hade i utskicket inför mötet fått veta att de bland annat skulle ta ställning för bygglov för boende i Bro- och i Vallakyrkan. Det är socialnämnden som kommit med förfrågan.

– Men i den tilltänkta delen av Vallakyrkan håller RIA till och en förutsättning i sammanhanget var att de gick med på att flytta på sig, men det tycker de är svårt. Då tittade man på en variant uppe i kyrkan, i närheten av själva kyrkorummet, men kom fram till att det blir för nära annan verksamhet. Så just nu blir det ingen sån verksamhet i Vallakyrkan, konstaterar bygg- och miljönämndens ordförande Torbjörn Holm (v).

Däremot blir det av i Brokyrkan där man i källarvåningen skapat boende för 8 personer, vilket man fick bygglov för nu, enligt Holm.

Åtgärden strider mot detaljplanen på det sättet att området endast får användas för samlings- och föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål.

Enligt socialnämndens planering ska verksamheten avslutas i lokalerna senast till sommaren och flyttas till andra, för ändamålet, avsedda boenden. Men den stora osäkerheten avseende hur många som kommer till Sverige gör att man söker tillfälligt bygglov i fem år. Det tidsbegränsade bygglovet sträcker sig fram till och med år 2020.