2015-12-08 19:05

2015-12-08 19:05

Kommunen vill antälla en flyktingkoordinator

DEGERFORS: Återbesättning och nyanställning

Återbesättning av tjänsten som samordnare för finskt förvaltningsområde och ny tjänst som flyktingkoordinator behandlades nyligen av kommunstyrelsen.

När samordnaren för finskt förvaltningsområde på egen begäran slutat så diskuterades huruvida tjänsten ska vara heltid, eller deltid som den är i dag. Ärendet återremitterades därför.

– Frågan är om det är bättre att ha en heltidstjänst eller om vi som nu ska ha en deltidstjänst och får över pengar till verksamhet, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson (v).

– Det har varit många aktiviteter som Aulis dragit i, som teater, film, föreläsningar, resor till finska platser med kulturellt intresse, konstaterar V-ledamoten Anita Bohlin-Neuman.

Även kurser i vårdfinska har hållits och då har del av pengarna som avsatts till tjänsten använts för att täcka vikariekostnader för vårdpersonalen.

Oavsett hur stor sysselsättningsgrad tjänsten ska ha, så måste innehavaren vara tvåspråkig.

Flyktingkoordinator

Utöver denna tjänst vill kommunstyrelsen använda del av det statsbidrag som nyligen kom för ökade kostnader för flyktingmottagande till att anställa en flyktingkoordinator.

Det handlar om en visstidsanställning på ett år, för att avlasta den ordinarie organisationen, inte minst kommunens upphandlings- och säkerhetssamordnare.

Anställningen ska även fungera som en länk mellan myndigheter, för boendefrågor och annat.

Kostnaden för anställningen beräknas till runt halvmiljonen kronor.

När samordnaren för finskt förvaltningsområde på egen begäran slutat så diskuterades huruvida tjänsten ska vara heltid, eller deltid som den är i dag. Ärendet återremitterades därför.

– Frågan är om det är bättre att ha en heltidstjänst eller om vi som nu ska ha en deltidstjänst och får över pengar till verksamhet, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson (v).

– Det har varit många aktiviteter som Aulis dragit i, som teater, film, föreläsningar, resor till finska platser med kulturellt intresse, konstaterar V-ledamoten Anita Bohlin-Neuman.

Även kurser i vårdfinska har hållits och då har del av pengarna som avsatts till tjänsten använts för att täcka vikariekostnader för vårdpersonalen.

Oavsett hur stor sysselsättningsgrad tjänsten ska ha, så måste innehavaren vara tvåspråkig.

Flyktingkoordinator

Utöver denna tjänst vill kommunstyrelsen använda del av det statsbidrag som nyligen kom för ökade kostnader för flyktingmottagande till att anställa en flyktingkoordinator.

Det handlar om en visstidsanställning på ett år, för att avlasta den ordinarie organisationen, inte minst kommunens upphandlings- och säkerhetssamordnare.

Anställningen ska även fungera som en länk mellan myndigheter, för boendefrågor och annat.

Kostnaden för anställningen beräknas till runt halvmiljonen kronor.