2015-12-07 06:00

2015-12-07 06:00

Höga hastigheter ett arbetsmiljöproblem

KARLSKOGA/DEGERFORS: Många kör för fort förbi vägbyggen

Vid bygget av cykelbanan mellan Karlskoga och Degerfors är högsta tillåtna hastighet sänkt till 70, men de som jobbar skulle gärna se att trafikanter passerar med lägre fart än så.
– Den höga hastigheten är ett arbetsmiljöproblem, säger platschef Jimmie Hammarström.

Flera av de som bygger cykelbanan mellan Karlskoga och Degerfors jobbar ständigt med en osäkerhetskänsla i magen. Det är de höga hastigheterna hos den passerande trafiken som är ett orosmoment.

Går inte

Normalt är det 90 kilometer i timmen som är högsta tillåtna hastighet, men i samband med vägbygget är den sänkt till 70. Egentligen skulle vägarbetarna som jobbar där vilja ha ännu lägre hastighet, men det går inte.

– Vi får inte skylta ner mer än till 70 för Trafikverket, säger arbetsledare Mikael Andersson.

Risk för köbildning

Anledningen till att man inte får sänka hastighetsbegränsningen ännu mer är att Trafikverket inte vill att trafikflödet ska påverkas för mycket. Om man sänker högsta tillåtna hastighet på en 90-väg till exempelvis 50 ökar risken för köbildning.

Många struntar dessutom i att sänka farten när de passerar vägarbetsområdet, utan blåser på i 90 eller mer.

– Det är otäckt, främst när den tunga trafiken passerar, säger Mikael Andersson.

Sitter och sms:ar

– Många kör lugnt, men en del kör väldigt fort, säger Roger Finnberg som är en av de som bygger den nya cykelvägen.

Ofta beror den höga farten på att föraren inte har uppmärksamheten riktad mot trafiken och därför missar att det är vägarbete och sänkt hastighetsbegränsning på gång.

– Jag ser dagligen folk som sitter och sms:ar, säger Roger Finnberg.

Flera av de som bygger cykelbanan mellan Karlskoga och Degerfors jobbar ständigt med en osäkerhetskänsla i magen. Det är de höga hastigheterna hos den passerande trafiken som är ett orosmoment.

Går inte

Normalt är det 90 kilometer i timmen som är högsta tillåtna hastighet, men i samband med vägbygget är den sänkt till 70. Egentligen skulle vägarbetarna som jobbar där vilja ha ännu lägre hastighet, men det går inte.

– Vi får inte skylta ner mer än till 70 för Trafikverket, säger arbetsledare Mikael Andersson.

Risk för köbildning

Anledningen till att man inte får sänka hastighetsbegränsningen ännu mer är att Trafikverket inte vill att trafikflödet ska påverkas för mycket. Om man sänker högsta tillåtna hastighet på en 90-väg till exempelvis 50 ökar risken för köbildning.

Många struntar dessutom i att sänka farten när de passerar vägarbetsområdet, utan blåser på i 90 eller mer.

– Det är otäckt, främst när den tunga trafiken passerar, säger Mikael Andersson.

Sitter och sms:ar

– Många kör lugnt, men en del kör väldigt fort, säger Roger Finnberg som är en av de som bygger den nya cykelvägen.

Ofta beror den höga farten på att föraren inte har uppmärksamheten riktad mot trafiken och därför missar att det är vägarbete och sänkt hastighetsbegränsning på gång.

– Jag ser dagligen folk som sitter och sms:ar, säger Roger Finnberg.