2015-12-04 06:00

2015-12-04 06:00

Överklagar bygglovs-krav hos länsstyrelsen

SVARTÅ: Nya turer kring Svartåfastighet

EHCC Fastigheter överklagar nu bygg- och miljönämndens beslut att bygglov krävs för att få använda fastigheten de köpt i Svartå till bostäder.

Ärendet kring en viss Svartåfastighet går vidare. Fastigheten såldes 2011 av kommunen till ett företag som ägdes av en kvinna, som i sin tur sålde fastigheten vidare. Därefter såldes fastigheten ett antal gånger och i augusti 2013 till EHCC Fastigheter i Tibro AB.

Tidigare har fastighetsbolaget stämt kommunen för att de anser att de stoppade deras försök att ha flyktingboende där. Kommunens advokat hävdar att det inte var rimligt att inte säljaren visste om att den inte var godkänd för bostadsändamål. Det då kommunen tidigare hade ingått avtal med dåvarande Statens Bostadsnämnd om att ställa av fastigheterna.

Nye ägaren ville att frågan om fastigheten får användas för bostadsändamål skulle avgöras före skadeståndsyrkandet, men tingsrätten avvisade det och påpekade att det är en fråga för byggnadsnämnden.

Överklagar

Den här gången överklagar ägaren beslutet att bygglov krävs, som bygg- och miljönämnden fattade i senaste mötet, hos länsstyrelsen.

Bolaget yrkar att länsstyrelsen undanröjer nämndbeslutet. De hänvisar bland annat till detaljplanen från 1980 där användning bostäder angavs och har även en bilaga som visar att kommunen 2013 beviljade bostadsanpassningsbidrag, ett ärende som senare avskrevs, på fastigheten. En annan bilaga är ett utdrag ur lägenhetsregistret där kategorin ”vanlig bostadslägenhet” anges.

Enligt kommunen har bilagorna inget bevisvärde. Socialförvaltningen som beviljar bostadsanpassningsbidrag granskar inte vilket bygglov som gäller för en fastighet. Likaså menar man att utdraget ur lägenhetsregistret inte säger något om gällande bygglov.

Ägaren hävdar att ändringen av detaljplanen som gjordes 2012, då fastigheten typkodades som kontor, inte kan ändra att fastigheten är godkänd som bostad.

Men kommunen hävdar att det är avtalet med Statens bostadsnämnd som gjort att pågående markanvändning upphörde och att man därför får söka nytt bygglov om man ska använda det som bostäder igen. Men då strider det i sin tur mot gällande detaljplan som säger tillåten användning K, kontor.

Ärendet kring en viss Svartåfastighet går vidare. Fastigheten såldes 2011 av kommunen till ett företag som ägdes av en kvinna, som i sin tur sålde fastigheten vidare. Därefter såldes fastigheten ett antal gånger och i augusti 2013 till EHCC Fastigheter i Tibro AB.

Tidigare har fastighetsbolaget stämt kommunen för att de anser att de stoppade deras försök att ha flyktingboende där. Kommunens advokat hävdar att det inte var rimligt att inte säljaren visste om att den inte var godkänd för bostadsändamål. Det då kommunen tidigare hade ingått avtal med dåvarande Statens Bostadsnämnd om att ställa av fastigheterna.

Nye ägaren ville att frågan om fastigheten får användas för bostadsändamål skulle avgöras före skadeståndsyrkandet, men tingsrätten avvisade det och påpekade att det är en fråga för byggnadsnämnden.

Överklagar

Den här gången överklagar ägaren beslutet att bygglov krävs, som bygg- och miljönämnden fattade i senaste mötet, hos länsstyrelsen.

Bolaget yrkar att länsstyrelsen undanröjer nämndbeslutet. De hänvisar bland annat till detaljplanen från 1980 där användning bostäder angavs och har även en bilaga som visar att kommunen 2013 beviljade bostadsanpassningsbidrag, ett ärende som senare avskrevs, på fastigheten. En annan bilaga är ett utdrag ur lägenhetsregistret där kategorin ”vanlig bostadslägenhet” anges.

Enligt kommunen har bilagorna inget bevisvärde. Socialförvaltningen som beviljar bostadsanpassningsbidrag granskar inte vilket bygglov som gäller för en fastighet. Likaså menar man att utdraget ur lägenhetsregistret inte säger något om gällande bygglov.

Ägaren hävdar att ändringen av detaljplanen som gjordes 2012, då fastigheten typkodades som kontor, inte kan ändra att fastigheten är godkänd som bostad.

Men kommunen hävdar att det är avtalet med Statens bostadsnämnd som gjort att pågående markanvändning upphörde och att man därför får söka nytt bygglov om man ska använda det som bostäder igen. Men då strider det i sin tur mot gällande detaljplan som säger tillåten användning K, kontor.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.