2015-12-04 15:27

2015-12-04 15:27

Godkänner vattnet

KARLSKOGA

Regionstyrelsen godkänner ett avtal med Karlskoga kommun om att trygga vattenförsörjningen till Karlskoga lasarett.

Utbyggnaden av vattenledningen från Degerfors fram till Karlskoga lasarett sker i ett samarbetsprojekt mellan Karlskoga kommun och Region Örebro län.

Utbyggnaden av vattenledningen från Degerfors fram till Karlskoga lasarett sker i ett samarbetsprojekt mellan Karlskoga kommun och Region Örebro län.