2015-12-04 15:28

2015-12-04 15:28

Ersättning för barn- och ungdomstandvård

ÖREBRO LÄN

I systemet för fritt val av vårdgivare inom barn- och ungdomstandvården ersätter landstinget vårdgivarna varje månad för de barn och ungdomar som man tar ansvar för.

Regionstyrelsen beslutar att ersättning för barn- och ungdomstandvård inom systemet för fritt val av vårdgivare, lämnas med 1 378 kronor per individ och år, under år 2016.

Regionstyrelsen beslutar att ersättning för barn- och ungdomstandvård inom systemet för fritt val av vårdgivare, lämnas med 1 378 kronor per individ och år, under år 2016.