2015-12-03 06:00

2015-12-03 06:00

Så möter de skolinspektionens kritik

KARLSKOGA/DEGERFORS: Gymnasienämnden skyndar på redan påbörjat arbete

Gymnasienämnden redogör nu för hur de tänker åtgärda de fel och brister som Skolinspektionen riktar kritik mot. Nämndordförande Matz Ericson (s) ser det inte som negativ kritik, utan som en spark i rätt riktning.

Gymnasiechef Jan Strid, nämndordförande Matz Ericson (s) och vice ordförande Ingvar Eriksson (v) är eniga om att de punkter som skolinspektionen slår ned på vad gäller gymnasieskolan, vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan och som vi berättade om i lördagens tidning måste åtgärdas. Men de säger också att arbetet egentligen redan var påbörjat innan utslaget kom från tillsynsmyndigheten.

Det påbörjades den 23 oktober i samband med en utbildningsdag med skolutveckling, struktur och systematiskt kvalitetsarbete på agendan.

– Skolinspektionen var här före det, jag visste vad som var på gång. Jag tog för givet att vi hade en godtagbar organisation, att vi hade den styrning vi behövde men att den måste skruvas lite. Vi hade i och med vår kick off startat arbetet och jag är trygg i att vi kommer svara skolinspektionen på ett vettigt sätt i februari, säger Matz Ericson.

Men vad har ändrats sedan inspektionen 2013, då styrningen fick godkänt?

– Endera har de tittat på andra saker eller fått en skarpare syn. En fråga som jagat oss sen vi bildades är ekonomin och kommunstyrelsernas ständiga krav på besparingar. Med de höga hyreskostnader vi fick med nya Möckelngymnasiet kunde inte verksamheten få de synergieffekter som var tänkt, säger Ingvar Eriksson.

Inte mot skolor

Om hur det kommer sig att gymnasiesärskolan kritiseras, från att ha korats till landets bästa två gånger innan flytten från Degerfors till Karlskoga, svarar Jan Strid att det inte har med flytten att göra och att den fortfarande är bra. Han betonar att det här handlar om huvudmannatillsyn, således är det inte skolenheterna som kritiserats utan förvaltning och nämnd.

– Skolinspektionen tittar på resultat i skolorna och även på tidigare gjord enkät samt anmälningar som rapporterats in. De 20 procent som är sämst får fullständig tillsyn, medan resterande 80 procent där Karlskoga-Degerfors ingår, får huvudmannatillsyn, förklarar Strid.

Även Ingvar Eriksson poängterar att allt inte är så illa om man läser inledningen där måluppfyllelse och resultat nämns i skolinspektionens beslut:

– I alla tre tillsynsbesluten finns en kort inledning som alla visar på bra resultat. Men skolinspektionen tittar aldrig på det som är bra. Deras uppdrag är att hitta fel.

Men så är det väl med all tillsyn, att de söker fel?

– Ja och vi har fått förelägganden som vi ska åtgärda. Vi ska nu i december besluta om handlingsplanen som Janne (Strid, reds. anm) tagit fram och på mötet i februari ska vi besluta hur vi ska svara skolinspektionen, säger Matz Ericson.

En sak som kritiseras är hur kränkningsanmälningar hanteras, det nämns att rektorer sovrar och gör bedömningar av vad som är kränkande.

– Rutiner måste tydliggöras, det får aldrig ske någon sovring och en ny rutin föreslås, där alla kränkningsanmälningar kommer in och presenteras för hela nämnden, säger Strid.

Ändamålsenlig information som säkerställer att eleverna har tillgång till stödfunktioner, från elevhälsa till studie- och yrkesvägledning är något man strävar efter i den föreslagna handlingsplanen.

Så även tydligare ansvar för myndighetsutövning vid mottagande av elever vid gymnasiesärskolan.

Vidare kontinuerlig utbildning, hela året, inom vuxenutbildningen. Det är några punkter som nämnden ska ta ställning till vid kommande möten.

Gymnasiechef Jan Strid, nämndordförande Matz Ericson (s) och vice ordförande Ingvar Eriksson (v) är eniga om att de punkter som skolinspektionen slår ned på vad gäller gymnasieskolan, vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan och som vi berättade om i lördagens tidning måste åtgärdas. Men de säger också att arbetet egentligen redan var påbörjat innan utslaget kom från tillsynsmyndigheten.

Det påbörjades den 23 oktober i samband med en utbildningsdag med skolutveckling, struktur och systematiskt kvalitetsarbete på agendan.

– Skolinspektionen var här före det, jag visste vad som var på gång. Jag tog för givet att vi hade en godtagbar organisation, att vi hade den styrning vi behövde men att den måste skruvas lite. Vi hade i och med vår kick off startat arbetet och jag är trygg i att vi kommer svara skolinspektionen på ett vettigt sätt i februari, säger Matz Ericson.

Men vad har ändrats sedan inspektionen 2013, då styrningen fick godkänt?

– Endera har de tittat på andra saker eller fått en skarpare syn. En fråga som jagat oss sen vi bildades är ekonomin och kommunstyrelsernas ständiga krav på besparingar. Med de höga hyreskostnader vi fick med nya Möckelngymnasiet kunde inte verksamheten få de synergieffekter som var tänkt, säger Ingvar Eriksson.

Inte mot skolor

Om hur det kommer sig att gymnasiesärskolan kritiseras, från att ha korats till landets bästa två gånger innan flytten från Degerfors till Karlskoga, svarar Jan Strid att det inte har med flytten att göra och att den fortfarande är bra. Han betonar att det här handlar om huvudmannatillsyn, således är det inte skolenheterna som kritiserats utan förvaltning och nämnd.

– Skolinspektionen tittar på resultat i skolorna och även på tidigare gjord enkät samt anmälningar som rapporterats in. De 20 procent som är sämst får fullständig tillsyn, medan resterande 80 procent där Karlskoga-Degerfors ingår, får huvudmannatillsyn, förklarar Strid.

Även Ingvar Eriksson poängterar att allt inte är så illa om man läser inledningen där måluppfyllelse och resultat nämns i skolinspektionens beslut:

– I alla tre tillsynsbesluten finns en kort inledning som alla visar på bra resultat. Men skolinspektionen tittar aldrig på det som är bra. Deras uppdrag är att hitta fel.

Men så är det väl med all tillsyn, att de söker fel?

– Ja och vi har fått förelägganden som vi ska åtgärda. Vi ska nu i december besluta om handlingsplanen som Janne (Strid, reds. anm) tagit fram och på mötet i februari ska vi besluta hur vi ska svara skolinspektionen, säger Matz Ericson.

En sak som kritiseras är hur kränkningsanmälningar hanteras, det nämns att rektorer sovrar och gör bedömningar av vad som är kränkande.

– Rutiner måste tydliggöras, det får aldrig ske någon sovring och en ny rutin föreslås, där alla kränkningsanmälningar kommer in och presenteras för hela nämnden, säger Strid.

Ändamålsenlig information som säkerställer att eleverna har tillgång till stödfunktioner, från elevhälsa till studie- och yrkesvägledning är något man strävar efter i den föreslagna handlingsplanen.

Så även tydligare ansvar för myndighetsutövning vid mottagande av elever vid gymnasiesärskolan.

Vidare kontinuerlig utbildning, hela året, inom vuxenutbildningen. Det är några punkter som nämnden ska ta ställning till vid kommande möten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.