2015-11-28 06:00

2015-11-28 06:00

Akut behov av tjänster

DEGERFORS: Verksamheten kring ensamkommande barn har ökat lavinartat

Det hårda trycket vad gäller tillströmningen av flyktingar har skapat ett akut behov av 23 nya tjänster för socialförvaltningen, inom området ensamkommande barn.

Det var en enig socialnämnd som ställde sig bakom förslaget att föreslå kommunstyrelsen besluta om att inrätta 23 nya tjänster. Framför allt är det boendehandledare, som jobbar i boende för de ensamkommande. 20 handledare behövs, dessutom en socialsekreterare, en 80 procents tjänst som assisten samt en heltidstjänst samordnare. Den sistnämnda inte minst då de ensamkommande i dag bor väldigt spritt i kommunen eftersom de boenden som fanns inte räckt till.

– Vi planerade att utöka hemmet Vida Världen med sex platser, det var i april. Vi hade 30 ensamkommande vid årets början. I dag har vi 76, berättar socialchef Ingmar Ångman.

Som bekant har boende skapats i Västergården, men nya boenden har skapats runt om i hela kommunen genom tillfälliga lösningar.

Verksamheten drivs helt i kommunal regi, men man hyr en del lokaler, bland annat vandrarhemmet i Åtorp och man planerar även för nytt boende på forna sjukhemmet, Pilgården. Dessutom planeras, som läsarna känner till, för ett så kallat stödboende, som är på gång i lagstiftningen, i de forna ungkarlsbarackerna på Gärdesvägen.

– Vi driver i egen regi för att hålla bra kvalitet och inte underhålla en osund marknad, säger Ångman.

Näst störst

En samordnartjänst har redan tillfälligt inrättats, men från socialens sida vill man permanenta tjänsten. Av de 20 handledartjänsterna är redan 14 tillsatta, med tillfälliga anställningar. Med de som redan finns blir det 35 handledartjänster.

Men än fler tjänster tror man behöver inrättas nästa år.

– Vi kalkylerar med hundra platser och en omsättning på 45 miljoner kronor för den här verksamheten nästa år, säger Ångman.

– Det är nu den näst största verksamheten efter vård- och omsorg, säger socialchef Anita Bohlin-Neuman (v).

– Det är ansträngt ända ut till den som ska se till att fakturan blir betald och det gäller att hinna rekrytera personal. Vi har klart med platser fram till mitten av december ungefär, sen måste vi hitta nya lösningar, säger Ångman.

Ytterligare tio barn räknar man med under den perioden, men nästa år fyller en del av dem som är här 21 år och då blir ett visst utflöde.

– Men då ska de ha någonstans att bo, konstaterar Bohlin-Neuman och Ångman nämner att det behöver planeras för fler bostäder.

På frågan om de klarar att få personal med rätt kompetens, är svaret att de vad gäller handledarna går på personlig lämplighet och söker få personal från skilda yrkeskategorier, med skilda intressen att jobba med målgruppen.

– Men de ska inte vara för unga, eftersom de blir någon sorts förälder för de ensamkommande. Den personal vi har gör ett fantasiskt jobb, en del mer än man kan begära, säger Ångman.

Den föreslagna utökningen finansieras av statliga pengar. Men exakta ersättningsnivåer vet man inte förrän nästa år och det varierar även mellan olika former av boende.

Det var en enig socialnämnd som ställde sig bakom förslaget att föreslå kommunstyrelsen besluta om att inrätta 23 nya tjänster. Framför allt är det boendehandledare, som jobbar i boende för de ensamkommande. 20 handledare behövs, dessutom en socialsekreterare, en 80 procents tjänst som assisten samt en heltidstjänst samordnare. Den sistnämnda inte minst då de ensamkommande i dag bor väldigt spritt i kommunen eftersom de boenden som fanns inte räckt till.

– Vi planerade att utöka hemmet Vida Världen med sex platser, det var i april. Vi hade 30 ensamkommande vid årets början. I dag har vi 76, berättar socialchef Ingmar Ångman.

Som bekant har boende skapats i Västergården, men nya boenden har skapats runt om i hela kommunen genom tillfälliga lösningar.

Verksamheten drivs helt i kommunal regi, men man hyr en del lokaler, bland annat vandrarhemmet i Åtorp och man planerar även för nytt boende på forna sjukhemmet, Pilgården. Dessutom planeras, som läsarna känner till, för ett så kallat stödboende, som är på gång i lagstiftningen, i de forna ungkarlsbarackerna på Gärdesvägen.

– Vi driver i egen regi för att hålla bra kvalitet och inte underhålla en osund marknad, säger Ångman.

Näst störst

En samordnartjänst har redan tillfälligt inrättats, men från socialens sida vill man permanenta tjänsten. Av de 20 handledartjänsterna är redan 14 tillsatta, med tillfälliga anställningar. Med de som redan finns blir det 35 handledartjänster.

Men än fler tjänster tror man behöver inrättas nästa år.

– Vi kalkylerar med hundra platser och en omsättning på 45 miljoner kronor för den här verksamheten nästa år, säger Ångman.

– Det är nu den näst största verksamheten efter vård- och omsorg, säger socialchef Anita Bohlin-Neuman (v).

– Det är ansträngt ända ut till den som ska se till att fakturan blir betald och det gäller att hinna rekrytera personal. Vi har klart med platser fram till mitten av december ungefär, sen måste vi hitta nya lösningar, säger Ångman.

Ytterligare tio barn räknar man med under den perioden, men nästa år fyller en del av dem som är här 21 år och då blir ett visst utflöde.

– Men då ska de ha någonstans att bo, konstaterar Bohlin-Neuman och Ångman nämner att det behöver planeras för fler bostäder.

På frågan om de klarar att få personal med rätt kompetens, är svaret att de vad gäller handledarna går på personlig lämplighet och söker få personal från skilda yrkeskategorier, med skilda intressen att jobba med målgruppen.

– Men de ska inte vara för unga, eftersom de blir någon sorts förälder för de ensamkommande. Den personal vi har gör ett fantasiskt jobb, en del mer än man kan begära, säger Ångman.

Den föreslagna utökningen finansieras av statliga pengar. Men exakta ersättningsnivåer vet man inte förrän nästa år och det varierar även mellan olika former av boende.