2015-11-27 06:00

2015-11-27 06:00

Lovar klangfullt och varierat tonspråk

MUSIK: Två 70-åringar lyfts fram i adventskonsert

Söndagens adventskonsert i Rävåskyrkan ska bli en klangfull start på det nya kyrkoåret. En handfull verk med ett varierat tonspråk framförs och dessutom kommer två 70-åringar att lyftas fram.

En är tonsättaren John Rutter vars Magnificat utgör första halvan av konserten. Men även Karlskoga konsertförening kan se tillbaka på en 70-årig tillvaro och stadens musikhistoriker Jan Hammarstedt finns på plats för att berätta mer om denna jubilar.

– Vi kommer att framföra hela Magnificat som är ett 38 minuter långt verk, säger Nils Erik Hagström och tillägger att det annars är vanligare att välja enbart Rutters Requiem.

John Rutter har mest skrivit för körer och Magnificat tas om hand av en förstärkt Karlskoga Kammarkör. Anna Rydberg, sopran från Forshaga i Värmland, är solist.

– Anna Rydberg har åtta år på Det Kongelige Teater i Köpenhamn bakom sig, påpekar Nils Erik Hagström och berättar att Anna Rydberg därefter återvänt till Värmland och ett jobb som sånglärare på Norrstrandsskolan i Karlstad.

– Men hon vikarierar också som sånglärare på Kulturskolan i Karlskoga, tillägger Hagström.

Det kan även nämnas att några medlemmar i Karlskoga symfoniorkester väljer att lämna orkesterdiket för att i stället ta plats i kören i Magnificat.

Triumfmarsch

Andra avdelningen inleds med Edward Elgars Triumfal March, ett stycke hämtat ur kantaten Caractacus, och sedan framför Karlskoga Kammarkör några sånger på egen hand innan det blir Bereden väg i olika versioner. En dalakoral med Anna Rydberg som solist följs av en vanlig fyrstämmig körsats där solist, kör och orkester medverkar tillsammans med församlingen - det finns alltså möjlighet att sjunga med - innan den tredje versionen blir någon sorts jazzvals med Nils Erik Hagström på barytonsax uppbackad av bas och trummor.

– Tanken är att alla som finns på plats ska sjunga med, poängterar Nils Erik Hagström som gjort arrangemanget så att detta ska vara möjligt.

Uruppförande

Bereden väg följs av uruppförandet av Novus Nehmus av Johan Gund, 33-årig tonsättare från Stöllet i Värmland som efter utbildning i jazzpiano och komposition i Göteborg flyttat till Karlstad.

– Jag frågade om han ville göra ett arrangemang till mig och han svarade varför inte skriva något, avslöjar Nils Erik Hagström och preciserar sig vad gäller uruppförandet.

Novus Nehmus är förvisso ett uruppförande samtidigt som det är en bearbetning av det verk som Nobelkvintetten och Nils Erik Hagström spelade i Björkborn i fjol. Då hette verket Modus Nehmus och den nya versionen för full orkester heter alltså Novus Nehmus.

– Det är skrivet för mig, säger Nils Erik Hagström och visar partituret där det står till Erik.

Novus Nehmus innehåller tre satser med olika aspekter på spel berättar Hagström och antyder att den tredje satsen är väldigt mycket jazz.

Adventskonserten avslutas med Hallelujakören ur Georg Friedrich Händels oratorium Messias.

Nils Erik Hagström spelar barytonsax i Bereden väg och Novus Nehmus medan han i övriga verk håller sig till oboe.

Leif Karlsson, en av grundarna till slagverksensemblen Kroumata, kommer än en gång till Karlskoga för att leda Karlskoga symfoniorkester.

En är tonsättaren John Rutter vars Magnificat utgör första halvan av konserten. Men även Karlskoga konsertförening kan se tillbaka på en 70-årig tillvaro och stadens musikhistoriker Jan Hammarstedt finns på plats för att berätta mer om denna jubilar.

– Vi kommer att framföra hela Magnificat som är ett 38 minuter långt verk, säger Nils Erik Hagström och tillägger att det annars är vanligare att välja enbart Rutters Requiem.

John Rutter har mest skrivit för körer och Magnificat tas om hand av en förstärkt Karlskoga Kammarkör. Anna Rydberg, sopran från Forshaga i Värmland, är solist.

– Anna Rydberg har åtta år på Det Kongelige Teater i Köpenhamn bakom sig, påpekar Nils Erik Hagström och berättar att Anna Rydberg därefter återvänt till Värmland och ett jobb som sånglärare på Norrstrandsskolan i Karlstad.

– Men hon vikarierar också som sånglärare på Kulturskolan i Karlskoga, tillägger Hagström.

Det kan även nämnas att några medlemmar i Karlskoga symfoniorkester väljer att lämna orkesterdiket för att i stället ta plats i kören i Magnificat.

Triumfmarsch

Andra avdelningen inleds med Edward Elgars Triumfal March, ett stycke hämtat ur kantaten Caractacus, och sedan framför Karlskoga Kammarkör några sånger på egen hand innan det blir Bereden väg i olika versioner. En dalakoral med Anna Rydberg som solist följs av en vanlig fyrstämmig körsats där solist, kör och orkester medverkar tillsammans med församlingen - det finns alltså möjlighet att sjunga med - innan den tredje versionen blir någon sorts jazzvals med Nils Erik Hagström på barytonsax uppbackad av bas och trummor.

– Tanken är att alla som finns på plats ska sjunga med, poängterar Nils Erik Hagström som gjort arrangemanget så att detta ska vara möjligt.

Uruppförande

Bereden väg följs av uruppförandet av Novus Nehmus av Johan Gund, 33-årig tonsättare från Stöllet i Värmland som efter utbildning i jazzpiano och komposition i Göteborg flyttat till Karlstad.

– Jag frågade om han ville göra ett arrangemang till mig och han svarade varför inte skriva något, avslöjar Nils Erik Hagström och preciserar sig vad gäller uruppförandet.

Novus Nehmus är förvisso ett uruppförande samtidigt som det är en bearbetning av det verk som Nobelkvintetten och Nils Erik Hagström spelade i Björkborn i fjol. Då hette verket Modus Nehmus och den nya versionen för full orkester heter alltså Novus Nehmus.

– Det är skrivet för mig, säger Nils Erik Hagström och visar partituret där det står till Erik.

Novus Nehmus innehåller tre satser med olika aspekter på spel berättar Hagström och antyder att den tredje satsen är väldigt mycket jazz.

Adventskonserten avslutas med Hallelujakören ur Georg Friedrich Händels oratorium Messias.

Nils Erik Hagström spelar barytonsax i Bereden väg och Novus Nehmus medan han i övriga verk håller sig till oboe.

Leif Karlsson, en av grundarna till slagverksensemblen Kroumata, kommer än en gång till Karlskoga för att leda Karlskoga symfoniorkester.