2015-11-27 16:05

2015-11-27 16:05

IVO avvisaranmälan

KARLSKOGA

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lägger ned ett ärende där en privatperson anmält ett företag i hälsobranschen.

Privatpersonen uppger att smärtorna i arm och axel ökade efter behandlingen och krävde ersättning men IVO anser att undersökningen och behandlingen med stötvåg och interferensström utförts enligt gällande praxis. Det kan dessutom, fortsätter IVO, vara svårt att avgöra effekten efter endast en behandling.

Privatpersonen uppger att smärtorna i arm och axel ökade efter behandlingen och krävde ersättning men IVO anser att undersökningen och behandlingen med stötvåg och interferensström utförts enligt gällande praxis. Det kan dessutom, fortsätter IVO, vara svårt att avgöra effekten efter endast en behandling.