2015-11-27 15:55

2015-11-27 15:56

6,2 miljoner

ÖREBRO LÄN: Förbättrad cancervård

Region Örebro län får 6,2 miljoner kronor för arbetet med att standardisera cancervården. Det är den andra utbetalning som skett sedan avtalet skrevs under i januari.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skrev i januari ett avtal om att korta väntetiderna i cancervården. Överenskommelsen innebär att regeringen satsar 444,5 miljoner kronor i år varav det mesta är avsatt som stimulansmedel till landstingen för att införa ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp.

Region Örebro län fick i april 6,1 miljoner kronor efter att ha lämnat in en handlingsplan och vid regeringens torsdagssammanträde beviljades en andra utbetalning på 6,2 miljoner kronor sedan regeringen godkänt den redovisning av hur arbetet med att standardisera vårdförloppet i cancervården går till.

Det framgår bland annat att standardiserade vårdförlopp för fem pilotdiagnoser införts.

– Målet är att alla ska få en jämlik cancervård, oavsett vem man är eller var man bor, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister i ett pressmeddelande.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skrev i januari ett avtal om att korta väntetiderna i cancervården. Överenskommelsen innebär att regeringen satsar 444,5 miljoner kronor i år varav det mesta är avsatt som stimulansmedel till landstingen för att införa ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp.

Region Örebro län fick i april 6,1 miljoner kronor efter att ha lämnat in en handlingsplan och vid regeringens torsdagssammanträde beviljades en andra utbetalning på 6,2 miljoner kronor sedan regeringen godkänt den redovisning av hur arbetet med att standardisera vårdförloppet i cancervården går till.

Det framgår bland annat att standardiserade vårdförlopp för fem pilotdiagnoser införts.

– Målet är att alla ska få en jämlik cancervård, oavsett vem man är eller var man bor, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister i ett pressmeddelande.