2015-11-26 18:44

2015-11-26 18:44

Så ska äldreomsorgen förstärkas

DEGERFORS

De statliga stimulansmedlen för att öka bemanningen inom äldreomsorgen var på tapeten i socialnämnden nyligen.

Tre förslag fanns och nämnden enades dels om att öka sjuksköterskebemanningen dels med halvtidstjänst arbetsterapeut och med undersköterskor motsvarande 1,5 tjänster vid korttidsboendet för att täcka behovet av tio korttidsplatser.

Förslaget innebär också en utökning med 75-procents tjänst inom hemtjänsten, men det först när förutsättningarna i internbudgeten är klara eftersom förslaget kommer upp i 2,1 miljoner och nämndens tilldelning är 1,8 miljoner.

Tre förslag fanns och nämnden enades dels om att öka sjuksköterskebemanningen dels med halvtidstjänst arbetsterapeut och med undersköterskor motsvarande 1,5 tjänster vid korttidsboendet för att täcka behovet av tio korttidsplatser.

Förslaget innebär också en utökning med 75-procents tjänst inom hemtjänsten, men det först när förutsättningarna i internbudgeten är klara eftersom förslaget kommer upp i 2,1 miljoner och nämndens tilldelning är 1,8 miljoner.