2015-11-26 18:44

2015-11-26 18:44

Får tillstånd att riva bäverdamm

SVARTÅ

Sveaskog har fått länsstyrelsen tillstånd att förstöra en bäverdamm vid länsväg 205, söder om Svartå och Åtorp.

Tillståndet till rivning av dammbyggnaden gäller till och med måndag, sista november, och med slagfälla till mitten av december och då med behörig fångstman.

Jakten på bävrarna i området ska ske i samband med rivningen av dammbyggnaden.

Anledningen till att tillstånd till att riva dammen utanför tid som annars är giltig på året, är att fördämningen orsakar att väg och privat egendom är i stor risk att ta skada. Samma skäl är bakom rätten till jakt med fångstredskap. Vägen riskerar undermineras, då vattnet står högt i en vägtrumma där.

Tillståndet till rivning av dammbyggnaden gäller till och med måndag, sista november, och med slagfälla till mitten av december och då med behörig fångstman.

Jakten på bävrarna i området ska ske i samband med rivningen av dammbyggnaden.

Anledningen till att tillstånd till att riva dammen utanför tid som annars är giltig på året, är att fördämningen orsakar att väg och privat egendom är i stor risk att ta skada. Samma skäl är bakom rätten till jakt med fångstredskap. Vägen riskerar undermineras, då vattnet står högt i en vägtrumma där.