2015-11-23 06:00

2015-11-23 06:00

Planerna oroar närboende

Säkerhetsrisker och stök kring boendet bekymrar de som bor i närheten av den aktuella villan i västra Karlskoga. Ett 40-tal personer har skrivit på en namnlista mot att fastigheten används som boende för ensamkommande flyktingbarn.

De som bor i närheten av gamla Gästis har fått yttra sig om planerna om ett boende för ensamkommande flyktingbarn.

Tre skrivelser har inkommit till kommunen, en av dem tillsammans med en lita med drygt 40 namnunderskrifter från boende i det aktuella området i västra Karlskoga.

Ses som olämpligt

Skribenterna är samstämmiga, alla tre tycker att gamla Gästis är ett olämpligt boende för ensamkommande flyktingbarn.

Det framförs en oro för säkerheten, framför allt när det gäller brand och de asylboenden, eller tilltänkta asylboenden, som drabbats runt om i landet. De boende tänker också på hur deras egna försäkringar spelar in i det fall att boendet eldhärjas.

Vidare anförs att de barn som kommer bär med sig traumatiska upplevelser vilket skribenterna tror skulle kunna göra att det blir mer stökigt i området. Ett boende för ensamkommande flyktingbarn skulle också påverka värdet på de intilliggande fastigheterna, menar de.

Förstår behovet

I två av skrivelserna framhålls att det finns en förståelse för det ökade behovet av boenden för de ensamkommande barnen men att just den aktuella fastigheten inte ses som en bra lösning.

En av skribenterna påtalar att det vid flera telefonsamtal med kommunen har utlovats ett informationsmöte, men att något sådant inte har ägt rum. Bristen på information och att boende i området inte har fått möjlighet att ställa frågor och hävda sin ståndpunkt har skapat en upprörd stämning.

En annan skribent vill att kommunens ansvariga anordnar ett informations- och samrådsmöte där alla berörda i området bjuds in, inte bara de närmast boende som nu fått yttra sig.

Vill veta mer

Skribenten vill veta hur många personer som kan komma att placeras på boendet, hur det ska bemannas och hur fastigheten ska underhållas. Vidare efterfrågas information om säkerheten, ”Externa personer kan vilja störa verksamheten och de ungdomar som bor där. Skadegörelse och hot mot ungdomarna är tyvärr troliga risker. Vi och andra närboende kan också beröras av detta” står det i en av skrivelserna som skickats till kommunen.

De som bor i närheten av gamla Gästis har fått yttra sig om planerna om ett boende för ensamkommande flyktingbarn.

Tre skrivelser har inkommit till kommunen, en av dem tillsammans med en lita med drygt 40 namnunderskrifter från boende i det aktuella området i västra Karlskoga.

Ses som olämpligt

Skribenterna är samstämmiga, alla tre tycker att gamla Gästis är ett olämpligt boende för ensamkommande flyktingbarn.

Det framförs en oro för säkerheten, framför allt när det gäller brand och de asylboenden, eller tilltänkta asylboenden, som drabbats runt om i landet. De boende tänker också på hur deras egna försäkringar spelar in i det fall att boendet eldhärjas.

Vidare anförs att de barn som kommer bär med sig traumatiska upplevelser vilket skribenterna tror skulle kunna göra att det blir mer stökigt i området. Ett boende för ensamkommande flyktingbarn skulle också påverka värdet på de intilliggande fastigheterna, menar de.

Förstår behovet

I två av skrivelserna framhålls att det finns en förståelse för det ökade behovet av boenden för de ensamkommande barnen men att just den aktuella fastigheten inte ses som en bra lösning.

En av skribenterna påtalar att det vid flera telefonsamtal med kommunen har utlovats ett informationsmöte, men att något sådant inte har ägt rum. Bristen på information och att boende i området inte har fått möjlighet att ställa frågor och hävda sin ståndpunkt har skapat en upprörd stämning.

En annan skribent vill att kommunens ansvariga anordnar ett informations- och samrådsmöte där alla berörda i området bjuds in, inte bara de närmast boende som nu fått yttra sig.

Vill veta mer

Skribenten vill veta hur många personer som kan komma att placeras på boendet, hur det ska bemannas och hur fastigheten ska underhållas. Vidare efterfrågas information om säkerheten, ”Externa personer kan vilja störa verksamheten och de ungdomar som bor där. Skadegörelse och hot mot ungdomarna är tyvärr troliga risker. Vi och andra närboende kan också beröras av detta” står det i en av skrivelserna som skickats till kommunen.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.