2015-11-23 16:38

2015-11-23 16:38

Nej till förbud för tunga fordon

KARLSKOGA: Medborgarförslag fick inte gehör men kan leda till bättre inflytande för invånarna i kommunen

Det blir inte något förbud mot tung trafik på Stackfallsvägen, varken för de fordon som har ärende dit eller bara passerar. Även om medborgarförslaget inte gick igenom har det lett till en debatt som kan förbättra Karlskogabornas möjligheter att påverka i kommunen.

Ett förslag om att förbjuda tung trafik på Stackfallsvägen i Sandviken skapade förra vintern en livlig debatt i kommunfullmäktige om stelbent hantering av medborgarförslag.

Samhällbyggnadsnämnden förordade ett avslag på motionen eftersom det bland annat skulle innebära att Sandviksskolan inte kunde få några mattransporter.

Inte utrett

Ett förbud mot genomfart för tung trafik hade inte utretts eftersom Karlskogabon som skrivit förslaget inte formulerat sig så. Kommunen hade inte heller tagit kontakt och frågat om formuleringen hade kunnat ändras.

Kommunfullmäktige valde i alla fall att skicka tillbaka medborgarförlaget till samhällsbyggnadsnämnden för att utreda möjligheten att förbjuda genomfart för tung trafik. Nu finns ett nytt svar.

Nej igen

Det blev nej igen men den här gången har inte kommunfullmäktige något att säga till om även om det är ett medborgarförslag. Samhällsbyggnadsnämnden blev vid årsskiftet myndighet för lokala trafikföreskrifter och står i det fallet direkt under länsstyrelsen och Transportstyrelsen.

Samhällbyggnadsnämndens argument för att säga nej till förbud mot genomfart för tung trafik på Stackfallsvägen är att en inventering av trafiken på gatan som genomfördes 2014 visar på lite tung trafik.

Den tunga trafik som förekommer på Stackfallsvägen är huvudsakligen skoltrafik, renhållningsfordon och varutransporter till eller från området som ändå inte skulle omfattas av ett förbud mot genomfartstrafik.

Högre belastad

Ett förbud skulle dessutom leda till att den trafik som ändå förekommer flyttar till Bergmästarevägen som redan i dag är högre belastad än Stackfallsvägen.

Det finns också boende på Bergmästarevägen som framfört önskemål att den tunga trafiken begränsas även där.

Samhällsbyggnadsnämnden noterar även att all trafik i dag vägvisas till Österleden där Trafikverket är väghållare.

Debatten fortsätter

Debatten om medborgarförslag som den boende på Stackfallsvägen orsakade med sin skrivelse fortsätter däremot.

Det pågår en översyn av hela systemet kring Karlskogabornas möjlighet att påverka det som händer i kommunen.

Ett förslag om att förbjuda tung trafik på Stackfallsvägen i Sandviken skapade förra vintern en livlig debatt i kommunfullmäktige om stelbent hantering av medborgarförslag.

Samhällbyggnadsnämnden förordade ett avslag på motionen eftersom det bland annat skulle innebära att Sandviksskolan inte kunde få några mattransporter.

Inte utrett

Ett förbud mot genomfart för tung trafik hade inte utretts eftersom Karlskogabon som skrivit förslaget inte formulerat sig så. Kommunen hade inte heller tagit kontakt och frågat om formuleringen hade kunnat ändras.

Kommunfullmäktige valde i alla fall att skicka tillbaka medborgarförlaget till samhällsbyggnadsnämnden för att utreda möjligheten att förbjuda genomfart för tung trafik. Nu finns ett nytt svar.

Nej igen

Det blev nej igen men den här gången har inte kommunfullmäktige något att säga till om även om det är ett medborgarförslag. Samhällsbyggnadsnämnden blev vid årsskiftet myndighet för lokala trafikföreskrifter och står i det fallet direkt under länsstyrelsen och Transportstyrelsen.

Samhällbyggnadsnämndens argument för att säga nej till förbud mot genomfart för tung trafik på Stackfallsvägen är att en inventering av trafiken på gatan som genomfördes 2014 visar på lite tung trafik.

Den tunga trafik som förekommer på Stackfallsvägen är huvudsakligen skoltrafik, renhållningsfordon och varutransporter till eller från området som ändå inte skulle omfattas av ett förbud mot genomfartstrafik.

Högre belastad

Ett förbud skulle dessutom leda till att den trafik som ändå förekommer flyttar till Bergmästarevägen som redan i dag är högre belastad än Stackfallsvägen.

Det finns också boende på Bergmästarevägen som framfört önskemål att den tunga trafiken begränsas även där.

Samhällsbyggnadsnämnden noterar även att all trafik i dag vägvisas till Österleden där Trafikverket är väghållare.

Debatten fortsätter

Debatten om medborgarförslag som den boende på Stackfallsvägen orsakade med sin skrivelse fortsätter däremot.

Det pågår en översyn av hela systemet kring Karlskogabornas möjlighet att påverka det som händer i kommunen.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.