2015-11-23 06:00

2015-11-23 06:00

Flyktingbarn flyttar in i gamla Gästis hus

KARLSKOGA: Samhällsbyggnadsnämnden upphäver beslutet att sälja villan i västra Karlskoga

Gamla Gästis, det uttjänta korttidsboendet i en villa i västra Karlskoga, skulle egentligen säljas men nu blir det i stället ett boende för ensamkommande flyktingbarn.

Samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för kommunens fastigheter har beslutat att upphäva beslutet att sälja den villa som tidigare användes som korttidsboende i LSS-omsorgen efter en förfrågan från socialförvaltningen.

Anledningen är den ökade flyktingströmmen och att det befintliga boendet för ensamkommande flyktingbarn, Poeten, sedan länge är fullt. Socialförvaltningen är i stort behov i lokaler där ensamkommande barn och ungdomar kan bo tryggt och säkert.

Frågan togs upp som ett extraärende på samhällsbyggnadsnämndens möte på torsdagen och en bred politisk majoritet ställde sig bakom beslutet.

– Det var en stark sammanhållning i nämnden, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson (S).

Det innebär dock inte att beslutet är okontroversiellt. Sverigedemokraternas representant i nämnden reserverade sig mot beslutet och grannar till boendet har kommit med invändningar.

Behöver inte bygglov

Det har bland annat hävdats att det skulle behövas nytt bygglov men där hade nämnden i förväg hämtat in besked från bygglovsavdelningen.

– Bygglov behövs bara om det sker en väsentlig ändring av verksamheten och det gör det inte. Det har vi fått tydligt besked om. Det är ju fortfarande ett boende, säger Eriksson.

Eriksson framhåller också att samhällsbyggnadsnämndens beslut bara innebär att boendet ska finnas kvar i kommunens verksamhet. Hur det ska användas är socialnämndens ansvar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft samråd med grannarna till gamla Gästis men lämnar nu över till socialförvaltningen att informera de närboende om den verksamhet som ska bedrivas i villan.

– Det är svårt för oss att svara på frågorna. Det är bättre om socialförvaltningen gör det och de kommer att kalla till ett informationsmöte, säger samhällsbyggnadsförvaltningens chef Stig Rengman.

Korttidsboendet Gästis påverkas inte. Det finns sedan september i nybyggda lokaler på annan plats i Karlskoga.

Samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för kommunens fastigheter har beslutat att upphäva beslutet att sälja den villa som tidigare användes som korttidsboende i LSS-omsorgen efter en förfrågan från socialförvaltningen.

Anledningen är den ökade flyktingströmmen och att det befintliga boendet för ensamkommande flyktingbarn, Poeten, sedan länge är fullt. Socialförvaltningen är i stort behov i lokaler där ensamkommande barn och ungdomar kan bo tryggt och säkert.

Frågan togs upp som ett extraärende på samhällsbyggnadsnämndens möte på torsdagen och en bred politisk majoritet ställde sig bakom beslutet.

– Det var en stark sammanhållning i nämnden, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson (S).

Det innebär dock inte att beslutet är okontroversiellt. Sverigedemokraternas representant i nämnden reserverade sig mot beslutet och grannar till boendet har kommit med invändningar.

Behöver inte bygglov

Det har bland annat hävdats att det skulle behövas nytt bygglov men där hade nämnden i förväg hämtat in besked från bygglovsavdelningen.

– Bygglov behövs bara om det sker en väsentlig ändring av verksamheten och det gör det inte. Det har vi fått tydligt besked om. Det är ju fortfarande ett boende, säger Eriksson.

Eriksson framhåller också att samhällsbyggnadsnämndens beslut bara innebär att boendet ska finnas kvar i kommunens verksamhet. Hur det ska användas är socialnämndens ansvar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft samråd med grannarna till gamla Gästis men lämnar nu över till socialförvaltningen att informera de närboende om den verksamhet som ska bedrivas i villan.

– Det är svårt för oss att svara på frågorna. Det är bättre om socialförvaltningen gör det och de kommer att kalla till ett informationsmöte, säger samhällsbyggnadsförvaltningens chef Stig Rengman.

Korttidsboendet Gästis påverkas inte. Det finns sedan september i nybyggda lokaler på annan plats i Karlskoga.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.