2015-11-23 11:34

2015-11-24 10:23

Fel bild av hiv

ÖREBRO LÄN: Effektiv behandling ger låg smittsamhet

Region Örebro län genomför under två veckor en informationsinsats om hiv. Behandlingen av hiv är i dag effektiv och smittsamheten låg men fortfarande råder en föråldrad bild av hiv.

I Sverige kan personer som får hiv-behandling leva ett långt liv, och till och med föda barn, utan att smitta.

Samtidigt är kunskapen om hiv låg och därför deltar Region Örebro län i en nationell informationskampanj som ska sprida kunskap om sjukdomen i dag.

I en föreläsning i Örebro onsdag 24 november berättar länets smittskyddsläkare och infektionsläkare om hur behandlingen av hiv utvecklats sedan 1980-talet. Regionen genomför också en insats för att öka personalens kunskaper.

– Den här satsningen är viktig för att öka kunskapen om hiv idag. Vi vet att människor som lever med hiv möts av mycket fördomar och det här är ett sätt att motverka det, säger regionrådet Jenny Steen (S).

I Örebro län har runt 135 personer hiv. I Sverige finns cirka 7 000 hiv-smittade.

I Sverige kan personer som får hiv-behandling leva ett långt liv, och till och med föda barn, utan att smitta.

Samtidigt är kunskapen om hiv låg och därför deltar Region Örebro län i en nationell informationskampanj som ska sprida kunskap om sjukdomen i dag.

I en föreläsning i Örebro onsdag 24 november berättar länets smittskyddsläkare och infektionsläkare om hur behandlingen av hiv utvecklats sedan 1980-talet. Regionen genomför också en insats för att öka personalens kunskaper.

– Den här satsningen är viktig för att öka kunskapen om hiv idag. Vi vet att människor som lever med hiv möts av mycket fördomar och det här är ett sätt att motverka det, säger regionrådet Jenny Steen (S).

I Örebro län har runt 135 personer hiv. I Sverige finns cirka 7 000 hiv-smittade.