2015-11-20 11:28

2015-11-20 11:29

Lut rann ut

KARLSKOGA

Räddningstjänsten och polisen fick strax efter nio på torsdagskvällen rycka ut till kraftvärmeverket där det runnit ut närmare 4500 liter lut i kanalen.

Det visade sig att en slang gått sönder när luten, eller natriumhydroxid, skulle pumpas över från en lastbil till en fast tank. Inga personer skadades men kommunens säkerhetssamordnare, reningsverket och miljö- och hälsa informerades.

Susanne Jarl, bygg- och miljöchef, berättar att dricksvattenbrunnarna ligger långt upp i Timsälven och därför är det ingen fara för dricksvattnet i området.

– Natriumhydroxiden löser i vattnet upp sig i natrium, som är ofarligt, och hydroxidjoner, som påverkar ph-värdet i vattnet. Vattnet blir kortsiktigt mera basiskt men det är en lokal kortsiktig påverkan som snart återställs, tillägger Susanne Jarl.

Det visade sig att en slang gått sönder när luten, eller natriumhydroxid, skulle pumpas över från en lastbil till en fast tank. Inga personer skadades men kommunens säkerhetssamordnare, reningsverket och miljö- och hälsa informerades.

Susanne Jarl, bygg- och miljöchef, berättar att dricksvattenbrunnarna ligger långt upp i Timsälven och därför är det ingen fara för dricksvattnet i området.

– Natriumhydroxiden löser i vattnet upp sig i natrium, som är ofarligt, och hydroxidjoner, som påverkar ph-värdet i vattnet. Vattnet blir kortsiktigt mera basiskt men det är en lokal kortsiktig påverkan som snart återställs, tillägger Susanne Jarl.