2015-11-20 16:17

2015-11-20 16:17

Inför egen begäran av vård

ÖREBRO LÄN: Slopat remisstvång till specialistvården ska öka tillgängligheten och avlasta vårdcentralerna

Från årsskiftet inför Region Örebro län egen vårdbegäran vilket innebär att patienter själva kan söka specialistvård utan remiss. Det innebär däremot inte att man har rätt att kräva specialistvård.

Egen vårdbegäran finns redan inom några områden som barn- och ungdomsmedicin och kvinnosjukvård men från den 1 januari 2016 försvinner kravet på remiss från primärvården helt för specialistvård inom Region Örebro län.

– Våra erfarenheter från de verksamheter som redan har egen vårdbegäran är goda. Egen vårdbegäran ökar tillgängligheten till vården och kan också i viss mån avlasta vårdcentralerna, säger Jenny Steen (S) som är ordförande i regionens nämnd för hälsa, vård och forskning.

Beställa blankett

Egen vårdbegäran innebär att patienten själv beskriver sina besvär och symtom på 1177 Vårdguiden, Region Örebro läns hemsida eller genom att beställa en blankett på telefon.

Beslutet att slopa det generella remisskravet innebär inte alla måste begära vård själva. Möjligheten att få en remiss genom primärvården kommer att finnas kvar.

Egen vårdbegäran innebär inte heller rätt att få tas emot av specialistvården. Specialistmottagningarna gör en medicinsk bedömning som avgör om patienten kallas till besök eller hänvisas till primärvården eller någon annan specialist.

Egen vårdbegäran finns redan inom några områden som barn- och ungdomsmedicin och kvinnosjukvård men från den 1 januari 2016 försvinner kravet på remiss från primärvården helt för specialistvård inom Region Örebro län.

– Våra erfarenheter från de verksamheter som redan har egen vårdbegäran är goda. Egen vårdbegäran ökar tillgängligheten till vården och kan också i viss mån avlasta vårdcentralerna, säger Jenny Steen (S) som är ordförande i regionens nämnd för hälsa, vård och forskning.

Beställa blankett

Egen vårdbegäran innebär att patienten själv beskriver sina besvär och symtom på 1177 Vårdguiden, Region Örebro läns hemsida eller genom att beställa en blankett på telefon.

Beslutet att slopa det generella remisskravet innebär inte alla måste begära vård själva. Möjligheten att få en remiss genom primärvården kommer att finnas kvar.

Egen vårdbegäran innebär inte heller rätt att få tas emot av specialistvården. Specialistmottagningarna gör en medicinsk bedömning som avgör om patienten kallas till besök eller hänvisas till primärvården eller någon annan specialist.

Egen vårdbegäran

Man kan göra en egen vårdbegäran på tre sätt:

Via e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden

Via en blankett på www.regionorebrolan.se

Genom att ringa till sjukvården för att få en blankett hemskickad

Källa:

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.