2015-11-19 14:23

2015-11-19 14:23

Nej till upprustning av Nobelstadion

KARLSKOGA

Miljöpartiet har föreslagit en utredning om renovering av Nobelstadion för att kunna ta emot till exempel internationella eller nationella fotbollsmatcher eller turneringar.

Motionärerna pekar på att stadion är välanvänd och att en renovering för tio miljoner kronor skulle krävas för att få den i bättre skick.

Kultur- och föreningsnämnden föreslår ett avslag på motionen och pekar på de hårda krav som gäller vid den typen av fotbollsmatcher, att det skulle krävas minst 8 000 publika platser för spel gällande U21, jämfört med de befintliga 1 619 sittplatserna.

Nämnden framför att det är viktigt att hålla anläggningarna i ett sådant skick att föreningslivet kan bedriva och utveckla sina verksamheter. På Nobelstadion ska bland annat två nya omklädningsrum byggas. Dessutom anför nämnden att det inte finns några investeringsmedel anslagna till en så omfattande ombyggnad.

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.

Motionärerna pekar på att stadion är välanvänd och att en renovering för tio miljoner kronor skulle krävas för att få den i bättre skick.

Kultur- och föreningsnämnden föreslår ett avslag på motionen och pekar på de hårda krav som gäller vid den typen av fotbollsmatcher, att det skulle krävas minst 8 000 publika platser för spel gällande U21, jämfört med de befintliga 1 619 sittplatserna.

Nämnden framför att det är viktigt att hålla anläggningarna i ett sådant skick att föreningslivet kan bedriva och utveckla sina verksamheter. På Nobelstadion ska bland annat två nya omklädningsrum byggas. Dessutom anför nämnden att det inte finns några investeringsmedel anslagna till en så omfattande ombyggnad.

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.