2015-11-13 14:31

2015-11-13 14:31

Viktig kompensation

KARLSKOGA/DEGERFORS: Kommunalråden om extramiljonerna för flyktingmottagandet

Den extra ändringsbudgeten som regeringen lagt fram till följd av migrationsuppgörelsen ger miljoner till såväl Karlskoga som Degerfors, som kompensation för ökade kostnader för flyktingmottagande.

Karlskogas kommunalråd Sven-Olov Axelsson (S) är mycket positiv till förslaget som för Karlskogas del skulle innebära ett bidrag på 43,5 miljoner kronor.

– Det är väldigt bra att den socialdemokratiskt ledda regeringen har sett till att kommunerna får den kompensation och hjälp som de behöver.

Han tycker också att regeringen gör rätt i fördelningen av de totalt 9,8 miljarderna, att den görs utifrån vilka kommuner som tagit emot flest flyktingar.

– På sikt ska ju alla kommuner hjälpa till lika mycket. Vi befinner oss just nu i en katastrof som inte går att jämföra med något annat, med så många människor som är på flykt från krig. Och vi säger att alla länder i EU ska ta lika stort ansvar och då ska det gälla alla kommuner också.

I nuläget är det dock för tidigt att säga hur långt pengarna räcker och hur de ska fördelas, menar Axelsson.

– Det är svårt att säga exakt men det handlar ju om skola, vård och omsorg och integration. Men vi får sätta oss ner och funder och se mer konkret hur vi ska lägga upp det.

Även Degerfors

Degerfors får 11,4 miljoner kronor av extrapengarna.

– Det är ett bra tillskott, vi har haft kostnader för flyktingmottagande och får ökande kostnader då flyktingströmmen stigit kraftigt. Visst är det pengar som verkligen behövs i budgeten. Men vi har tyckt hela tiden att kommunerna måste få kompensation för flyktingmottagande. För att det inte kostar pengar är en myt, säger Degerfors kommunalråd Roland Halvarsson (v).

På frågan vad Degerfors ska göra för pengarna och om det är tillräckligt, svarar Halvarsson:

– Vi har bara fått besked om pengarna, inga detaljer. Men det skickas dagligen ut propåer till alla kommuner om evakueringsboende och en sak att använda dem till kan vara att ställa i ordning boende och att driva dem. Men naturligtvis också till förskola, skola och socialtjänst som också krävs.

– De här pengarna är för 2015-16 men det kommer behövas extrapengar framöver också det kan inte bara vara ett engångsbelopp, som de nu gått ut med från regeringshåll.

– Jag tror de inser att den här summan inte kommer räcka, men man kan aldrig vara säker. Om inte så lastar staten över asylpolitiken på kommunerna. Asylpolitiken är statlig, säger Halvarsson och avslutar:

– Men lånar staten till extrapengarna så ska de betalas tillbaka. Det finns andra sätt än att låna eller dra ned på annat. Staten har sänkt skatten med 160 miljarder som främst gynnat välbeställda personer. Nu har man möjlighet att återställa till den skatt som var innan 2006, det borde övervägas på statlig nivå.

Karlskogas kommunalråd Sven-Olov Axelsson (S) är mycket positiv till förslaget som för Karlskogas del skulle innebära ett bidrag på 43,5 miljoner kronor.

– Det är väldigt bra att den socialdemokratiskt ledda regeringen har sett till att kommunerna får den kompensation och hjälp som de behöver.

Han tycker också att regeringen gör rätt i fördelningen av de totalt 9,8 miljarderna, att den görs utifrån vilka kommuner som tagit emot flest flyktingar.

– På sikt ska ju alla kommuner hjälpa till lika mycket. Vi befinner oss just nu i en katastrof som inte går att jämföra med något annat, med så många människor som är på flykt från krig. Och vi säger att alla länder i EU ska ta lika stort ansvar och då ska det gälla alla kommuner också.

I nuläget är det dock för tidigt att säga hur långt pengarna räcker och hur de ska fördelas, menar Axelsson.

– Det är svårt att säga exakt men det handlar ju om skola, vård och omsorg och integration. Men vi får sätta oss ner och funder och se mer konkret hur vi ska lägga upp det.

Även Degerfors

Degerfors får 11,4 miljoner kronor av extrapengarna.

– Det är ett bra tillskott, vi har haft kostnader för flyktingmottagande och får ökande kostnader då flyktingströmmen stigit kraftigt. Visst är det pengar som verkligen behövs i budgeten. Men vi har tyckt hela tiden att kommunerna måste få kompensation för flyktingmottagande. För att det inte kostar pengar är en myt, säger Degerfors kommunalråd Roland Halvarsson (v).

På frågan vad Degerfors ska göra för pengarna och om det är tillräckligt, svarar Halvarsson:

– Vi har bara fått besked om pengarna, inga detaljer. Men det skickas dagligen ut propåer till alla kommuner om evakueringsboende och en sak att använda dem till kan vara att ställa i ordning boende och att driva dem. Men naturligtvis också till förskola, skola och socialtjänst som också krävs.

– De här pengarna är för 2015-16 men det kommer behövas extrapengar framöver också det kan inte bara vara ett engångsbelopp, som de nu gått ut med från regeringshåll.

– Jag tror de inser att den här summan inte kommer räcka, men man kan aldrig vara säker. Om inte så lastar staten över asylpolitiken på kommunerna. Asylpolitiken är statlig, säger Halvarsson och avslutar:

– Men lånar staten till extrapengarna så ska de betalas tillbaka. Det finns andra sätt än att låna eller dra ned på annat. Staten har sänkt skatten med 160 miljarder som främst gynnat välbeställda personer. Nu har man möjlighet att återställa till den skatt som var innan 2006, det borde övervägas på statlig nivå.