2015-11-13 17:11

2015-11-13 17:11

Ukrainska försvaret i Karlskoga

KARLSKOGA: Läget fortfarande spänt på Krimhalvön i Ukraina

Ukrainska officerare har sedan i torsdags övat med Värmlands Hemvärnsbataljon på Villingsbergs skjutfält i Karlskoga. Ukraina äger inte helt kontrollen av Krimhalvön och försvaret ser det som viktigt att det blir löst, även om det tar tid.

Sverige har ett bilateralt samarbete med Ukraina och det startades att ta fram ett program för detta som var klart 2014. Och nu har officerare från Ukraina besökt Försvarets högkvarter i Stockholm och ville se övningar ute i fält.

Enskild soldats strid

– Vi har ett bilateralt samarbete med Ukraina och i de övningar de fått delta i är enskilds soldats strid, sjukvård och fordonstjänst, säger Överstelöjtnant Bengt Fransson chef för Örebro-Värmlandsgruppen. Det vi visar upp är hur vi tränar Hemvärnet.

Företräder försvaret

Totalt är det tre officerare som deltar samt en svensktalande tolk. Den sistnämnde får i det här uppdraget inte visas på bild eller få sin identitet avslöjad.

– Vi företräder det försvaret i Ukraina för att få utökade och andra kunskaper, säger Dimo Rubidaylo som är överste. Självklart och utan tvekan kommer vi i en framtid att ha nytta av det vi lärt oss under det här besöket. Vi har också fått dela med oss av den typen av försvar vi har i Ukraina.

Konflikten fortgår

Överste Dimo Rubidaylo säger vidare att konflikten fortsätter i Ukraina och rebellerna fortsätter med beskjutningarna.

– Det vi lärt oss här under de här dagarna kan vi inte använda oss av direkt, säger han och fortsätter:

– Men vi kan använda det i ett senare skede vid eventuellt uppbyggande av något som liknar hemvärnet i Ukraina. Precis som i Sverige finns det kvinnor med i försvaret, men de är inte lika många som här. För det mesta är kvinnorna sambands- och sjukvårdspersonal.

Erkännade

Det var Värmlands Hemvärnsbataljon som höll i övningarna ute i Villingsberg och totalt deltog 210 soldater i de olika kompanierna med egna befäl. De olika övningsstationerna sköttes av 35 befäl som beordrats in för den här speciella övningen där alltså officerare från Ukraina deltog.

– Från Örebro-Värmlandsgruppen sida är vi glada för att få visa upp vår verksamhet, säger Överstelöjtnant Bengt Fransson. Vi ser det som ett erkännande för den utbildning vi bedriver och för den förmåga som Värmlands Hemvärnsbataljon besitter. Nu har vi visat hur hemvärnet är uppbyggt.

Sverige har ett bilateralt samarbete med Ukraina och det startades att ta fram ett program för detta som var klart 2014. Och nu har officerare från Ukraina besökt Försvarets högkvarter i Stockholm och ville se övningar ute i fält.

Enskild soldats strid

– Vi har ett bilateralt samarbete med Ukraina och i de övningar de fått delta i är enskilds soldats strid, sjukvård och fordonstjänst, säger Överstelöjtnant Bengt Fransson chef för Örebro-Värmlandsgruppen. Det vi visar upp är hur vi tränar Hemvärnet.

Företräder försvaret

Totalt är det tre officerare som deltar samt en svensktalande tolk. Den sistnämnde får i det här uppdraget inte visas på bild eller få sin identitet avslöjad.

– Vi företräder det försvaret i Ukraina för att få utökade och andra kunskaper, säger Dimo Rubidaylo som är överste. Självklart och utan tvekan kommer vi i en framtid att ha nytta av det vi lärt oss under det här besöket. Vi har också fått dela med oss av den typen av försvar vi har i Ukraina.

Konflikten fortgår

Överste Dimo Rubidaylo säger vidare att konflikten fortsätter i Ukraina och rebellerna fortsätter med beskjutningarna.

– Det vi lärt oss här under de här dagarna kan vi inte använda oss av direkt, säger han och fortsätter:

– Men vi kan använda det i ett senare skede vid eventuellt uppbyggande av något som liknar hemvärnet i Ukraina. Precis som i Sverige finns det kvinnor med i försvaret, men de är inte lika många som här. För det mesta är kvinnorna sambands- och sjukvårdspersonal.

Erkännade

Det var Värmlands Hemvärnsbataljon som höll i övningarna ute i Villingsberg och totalt deltog 210 soldater i de olika kompanierna med egna befäl. De olika övningsstationerna sköttes av 35 befäl som beordrats in för den här speciella övningen där alltså officerare från Ukraina deltog.

– Från Örebro-Värmlandsgruppen sida är vi glada för att få visa upp vår verksamhet, säger Överstelöjtnant Bengt Fransson. Vi ser det som ett erkännande för den utbildning vi bedriver och för den förmåga som Värmlands Hemvärnsbataljon besitter. Nu har vi visat hur hemvärnet är uppbyggt.