2015-11-13 06:00

2015-11-13 06:00

Dansa pausa tillbaka

KARLSKOGA: Lyckat pilotprojekt mot psykisk ohälsa bland unga ska bli permanent från nästa höst

Dansa pausa kommer tillbaka nästa höst och ska bli en permanent verksamhet. Ett lyckat försök att stärka ungas psykiska hälsa genom kravlös dans under 2014 får en fortsättning.

Dansa pausa var ett pilotprojekt som folkhälsonämnden och kultur- och föreningsnämnden i Karlskoga drev tillsammans med en forskningsgrupp från Örebro universitet och landstinget 2014.

– Det var väldigt lyckat. Tjejerna visade på bra data för den psykiska hälsan. Den fysiska hälsan förbättrades inte lika mycket men det var heller inte syftet, säger folkhälsostrategen Cecilia Ljung.

Kravlös dans

Nu vill man starta upp Dansa pausa igen med en tjejgrupp från höstterminen 2016. Dansa pausa kan ta emot 40 ungdomar och ska bli en ordinarie del av Kulturskolans utbud från 2017.

Syftet är att förbättra ungas psykiska och fysiska hälsa med kravlösa danspass två gånger i veckan för ungdomar mellan 13 och 18 år.

Kultur- och föreningsnämnden och folkhälsonämnden ska nu själva stå för verksamheten. Hösten 2016 klaras finansieringen med kultur- och föreningsnämndens utvecklingsmedel men från våren 2017 är tanken att Dansa pausa ska ingå i budgeten.

Folkhälsonämnden har redan fattat sitt beslut och frågan behandlas i kultur- och föreningsnämnden nästa vecka.

Positiva resultat

Projektet Dansa pausa upphörde efter höstterminen 2014 men utvärderingen visar på positiva resultat. Den enkät som universitetet genomförde med tjejerna efter vårterminen 2014 visade på en ökad självskattad hälsa och minskade psykosomatiska problem.

Deltagarna i pilotprojektet rekryterades genom skolhälsan och det vill man fortsätta med, i alla fall för tjejerna.

Någon dansgrupp för killar kom aldrig i gång under 2014 på grund av för få deltagare.

– Frågan är om skolsköterskan är rätt kanal för att nå pojkarna, säger Ljung.

Förebyggande

Dansa pausa handlar i grunden om att förebygga psykisk ohälsa hos unga och effekten kommer förhoppningsvis att märkas någon annan stans.

– Tanken är att vi ska bryta den psykiska ohälsan redan innan de kommer till bup, säger Ljung.

Dansa pausa var ett pilotprojekt som folkhälsonämnden och kultur- och föreningsnämnden i Karlskoga drev tillsammans med en forskningsgrupp från Örebro universitet och landstinget 2014.

– Det var väldigt lyckat. Tjejerna visade på bra data för den psykiska hälsan. Den fysiska hälsan förbättrades inte lika mycket men det var heller inte syftet, säger folkhälsostrategen Cecilia Ljung.

Kravlös dans

Nu vill man starta upp Dansa pausa igen med en tjejgrupp från höstterminen 2016. Dansa pausa kan ta emot 40 ungdomar och ska bli en ordinarie del av Kulturskolans utbud från 2017.

Syftet är att förbättra ungas psykiska och fysiska hälsa med kravlösa danspass två gånger i veckan för ungdomar mellan 13 och 18 år.

Kultur- och föreningsnämnden och folkhälsonämnden ska nu själva stå för verksamheten. Hösten 2016 klaras finansieringen med kultur- och föreningsnämndens utvecklingsmedel men från våren 2017 är tanken att Dansa pausa ska ingå i budgeten.

Folkhälsonämnden har redan fattat sitt beslut och frågan behandlas i kultur- och föreningsnämnden nästa vecka.

Positiva resultat

Projektet Dansa pausa upphörde efter höstterminen 2014 men utvärderingen visar på positiva resultat. Den enkät som universitetet genomförde med tjejerna efter vårterminen 2014 visade på en ökad självskattad hälsa och minskade psykosomatiska problem.

Deltagarna i pilotprojektet rekryterades genom skolhälsan och det vill man fortsätta med, i alla fall för tjejerna.

Någon dansgrupp för killar kom aldrig i gång under 2014 på grund av för få deltagare.

– Frågan är om skolsköterskan är rätt kanal för att nå pojkarna, säger Ljung.

Förebyggande

Dansa pausa handlar i grunden om att förebygga psykisk ohälsa hos unga och effekten kommer förhoppningsvis att märkas någon annan stans.

– Tanken är att vi ska bryta den psykiska ohälsan redan innan de kommer till bup, säger Ljung.