2015-11-12 15:37

2015-11-12 15:37

Sköt älg med fel vapen

DEGERFORS

Ett jaktlag som jagat älg i marker nordost om Degerfors fällde ett hondjur som visade sig ha en färsk skottskada. Utseendet på den tidigare skadan tyder på att den orsakats av ett finkalibrigt vapen med en helmantlad kula, vilka inte får användas vid älgjakt.

Älgen har troligtvis plågats länge innan den fälldes och händelsen rubriceras som jaktbrott.

Älgen har troligtvis plågats länge innan den fälldes och händelsen rubriceras som jaktbrott.