2015-11-06 10:06

2015-11-06 10:06

PRO kräver äldremottagningar

ÖREBRO LÄN: PRO i Örebro län vill ha en riktad mottagning inom vårdcentralen med kunskap om äldres behov.

Äldremottagningar på vårdcentralerna ger ökad trygghet för de äldre. Det uttalandet antogs vid PRO Örebro läns höstmöte i Karlskoga 27 oktober 2016

Det har framförts önskemål om mottagning för äldre. PRO skriver i sitt uttalande att äldre går in i en ”långsamhetens kultur”, vilket bland annat innebär att de äldre inte rör sig lika smidigt och snabbt som tidigare, förmågan att se och höra avtar successivt.

PRO tror därför att en inriktad mottagning inom vårdcentralen med kunskap om äldres behov skulle ge en ökad effektivitet för alla parter. Önskan är att såväl få riktade hälsokontroller som sjukdomsbehandling. PRO skriver att de väl är medvetna om läkarbristen, men att sjuksköterskor med geriatrisk kompetens fyller en liknande funktion som diabetessjuksköterskor och demenssjuksköterskor, som vid behov kan konsultera läkare och även ge en läkartid.

Denna typ av inriktning i arbetet på vårdcentralen kan skapa nya möjligheter i vården och göra arbetet effektivare när individen känner sig väl omhändertagen och bemött utifrån sina förutsättningar. Om man är äldre och har flera sjukdomar behöver man dessutom ha en kontaktperson inom vårdcentralen eller hemsjukvården, som har en viss kännedom om den äldres förutsättningar.

Äldrepsykiatrin bör också bli mer tillgänglig, skriver PRO. Det skulle ge ökad trygghet och mindre tryck på akutmottagningarna. Det finns redan i dag på flera håll upparbetade rutiner mellan hemsjukvården och läkare/sjuksköterska på vårdcentralerna som kan fungera på motsvarande sätt.

Det har framförts önskemål om mottagning för äldre. PRO skriver i sitt uttalande att äldre går in i en ”långsamhetens kultur”, vilket bland annat innebär att de äldre inte rör sig lika smidigt och snabbt som tidigare, förmågan att se och höra avtar successivt.

PRO tror därför att en inriktad mottagning inom vårdcentralen med kunskap om äldres behov skulle ge en ökad effektivitet för alla parter. Önskan är att såväl få riktade hälsokontroller som sjukdomsbehandling. PRO skriver att de väl är medvetna om läkarbristen, men att sjuksköterskor med geriatrisk kompetens fyller en liknande funktion som diabetessjuksköterskor och demenssjuksköterskor, som vid behov kan konsultera läkare och även ge en läkartid.

Denna typ av inriktning i arbetet på vårdcentralen kan skapa nya möjligheter i vården och göra arbetet effektivare när individen känner sig väl omhändertagen och bemött utifrån sina förutsättningar. Om man är äldre och har flera sjukdomar behöver man dessutom ha en kontaktperson inom vårdcentralen eller hemsjukvården, som har en viss kännedom om den äldres förutsättningar.

Äldrepsykiatrin bör också bli mer tillgänglig, skriver PRO. Det skulle ge ökad trygghet och mindre tryck på akutmottagningarna. Det finns redan i dag på flera håll upparbetade rutiner mellan hemsjukvården och läkare/sjuksköterska på vårdcentralerna som kan fungera på motsvarande sätt.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.