2015-11-06 13:38

2015-11-06 13:38

Läkemedel förvarades på fel sätt

DEGERFORS

Ett apotek i Degerfors har anmält en händelse som medfört en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

På grund av oklarheter kring instruktionerna för ett läkemedel förvarades det i felaktig temperatur. Till följd av detta försämrades läkemedlets effekt.

Det aktuella läkemedlet används för behandling av epilepsi och ska förvaras i rumstemperatur. Både på apoteket och i patientens hem förvarades det dock i kylskåp, på grund av att instruktionen misstolkats.

Patienten, en treårig pojke, medicinerades med det felaktigt förvarade läkemedlet under flera månader.

I anmälan framgår att apoteket har vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande incidenter sker igen. Bland annat i form av utbildning och nya rutiner samt att diskussioner kring instruktionerna har förts med både läkemedelsföretaget och Läkemedelsverket.

På grund av oklarheter kring instruktionerna för ett läkemedel förvarades det i felaktig temperatur. Till följd av detta försämrades läkemedlets effekt.

Det aktuella läkemedlet används för behandling av epilepsi och ska förvaras i rumstemperatur. Både på apoteket och i patientens hem förvarades det dock i kylskåp, på grund av att instruktionen misstolkats.

Patienten, en treårig pojke, medicinerades med det felaktigt förvarade läkemedlet under flera månader.

I anmälan framgår att apoteket har vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande incidenter sker igen. Bland annat i form av utbildning och nya rutiner samt att diskussioner kring instruktionerna har förts med både läkemedelsföretaget och Läkemedelsverket.