2015-11-05 06:00

2015-11-05 06:00

Billigare att ansöka

KARLSKOGA/STORFORS: Halverar beräknade handläggningstider för avlopp och bergvärme

Myndighetsnämnden föreslår en ny taxa som innebär att det kan bli billigare för privatpersoner att söka tillstånd för avlopp eller värmepump.

Miljökontoret har gått igenom avgifterna för prövning inom miljöbalken och konstaterat att de beräknade handläggningstider som avgifterna grundar sig på i flera fall är för höga. Den här verksamheten ska kommunerna bedriva enligt självkostnadsprincipen. Därför sänks flera avgifter, i vissa fall till hälften.

Privatpersoner

Förändringarna kommer framför allt att medföra lägre avgifter för privatpersoner som på eget initiativ ansöker om tillstånd för enskilda avlopp eller som vill installera bergvärme och andra energianläggningar.

För handläggning av strandskyddsdispenser höjs avgiften däremot något.

Den nya taxan som ska gälla från 1 januari 2016 måste först godkännas av kommunfullmäktige i både Karlskoga och Storfors.

Miljökontoret har gått igenom avgifterna för prövning inom miljöbalken och konstaterat att de beräknade handläggningstider som avgifterna grundar sig på i flera fall är för höga. Den här verksamheten ska kommunerna bedriva enligt självkostnadsprincipen. Därför sänks flera avgifter, i vissa fall till hälften.

Privatpersoner

Förändringarna kommer framför allt att medföra lägre avgifter för privatpersoner som på eget initiativ ansöker om tillstånd för enskilda avlopp eller som vill installera bergvärme och andra energianläggningar.

För handläggning av strandskyddsdispenser höjs avgiften däremot något.

Den nya taxan som ska gälla från 1 januari 2016 måste först godkännas av kommunfullmäktige i både Karlskoga och Storfors.