2015-11-04 15:29

2015-11-04 15:29

Bygger nytt boende i Sandviken

KARLSKOGA: Gruppboende på Sandviksvägen ska ersätta trapphusboende på Gösta Berlings väg nästa sommar

På onsdagen togs första spadtaget för ett nytt gruppboende med sex lägenheter på Sandviksvägen. Byggnaden ska vara inflyttningsklar till nästa sommar.

Första spadtaget togs gemensamt av samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson (S) och socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S).

– Vi fyller på med boenden vart efter behoven ökar, säger Ingegerd Bennysson.

Gruppboendet ska bestå av sex lägenheter på cirka 40 kvadrat samt gemensamma utrymmen.

När gruppboendet är inflyttningsklart i maj-juni 2016 ersätter det ett trapphusboende på Ekeby för funktionshindrade inom LSS-omsorgen.

– Vi har riktigt stora förhoppningar på det här gruppboendet och det är roligt att det är ett företag från orten som ska bygga det, säger Liselotte Eriksson.

Lokalt byggföretag

Det är Karlskogaföretaget Mörkvikens byggservice som vann upphandlingen, samma företag byggde nyligen det nya korttidsboendet Gästis på Stråvägen.

Huset som nu börjar byggas är i det närmaste en kopia av gruppboendet intill som blev klart 2013.

Båda byggnaderna är placerade på den tomt där de numera rivna hyreshusen på Sandviksvägen fanns.

– Vi har utvärderat den tidigare gruppbostaden och förbättrat några smådetaljer. Det här huset får solceller som ska producera el medan det tidigare har solpaneler som ger värme, säger samhällsbyggnadsförvaltningens chef Stig Rengman.

Kostnaden för att bygga gruppbostaden har tidigare beräknats till cirka tio miljoner kronor.

Första spadtaget togs gemensamt av samhällsbyggnadsnämndens ordförande Liselotte Eriksson (S) och socialnämndens ordförande Ingegerd Bennysson (S).

– Vi fyller på med boenden vart efter behoven ökar, säger Ingegerd Bennysson.

Gruppboendet ska bestå av sex lägenheter på cirka 40 kvadrat samt gemensamma utrymmen.

När gruppboendet är inflyttningsklart i maj-juni 2016 ersätter det ett trapphusboende på Ekeby för funktionshindrade inom LSS-omsorgen.

– Vi har riktigt stora förhoppningar på det här gruppboendet och det är roligt att det är ett företag från orten som ska bygga det, säger Liselotte Eriksson.

Lokalt byggföretag

Det är Karlskogaföretaget Mörkvikens byggservice som vann upphandlingen, samma företag byggde nyligen det nya korttidsboendet Gästis på Stråvägen.

Huset som nu börjar byggas är i det närmaste en kopia av gruppboendet intill som blev klart 2013.

Båda byggnaderna är placerade på den tomt där de numera rivna hyreshusen på Sandviksvägen fanns.

– Vi har utvärderat den tidigare gruppbostaden och förbättrat några smådetaljer. Det här huset får solceller som ska producera el medan det tidigare har solpaneler som ger värme, säger samhällsbyggnadsförvaltningens chef Stig Rengman.

Kostnaden för att bygga gruppbostaden har tidigare beräknats till cirka tio miljoner kronor.