2015-11-02 13:30

2015-11-02 13:30

Prövotid för sjuksköterska

ÖREBRO LÄN: Ville dölja fulförråd med läkemedel

En sjuksköterska som arbetat i västra länsdelen ska få en prövotid på tre år efter en dom i tingsrätten för narkotikabrott och egenmäktigt förfarande.

Det yrkar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Under prövotiden får sjuksköterskan behålla sin legitimation, men står under särskild tillsyn och ska följa en prövotidsplan som IVO fastställt.

Skulle ha kasserats

Sjuksköterskan hade tagit hem narkotikaklassade läkemedel från sin arbetsplats som funnits i ett så kallat fulförråd och egentligen skulle ha kasserats. Medicinerna hittades hemma hos sjuksköterskan när polisen gjorde en husrannsakan efter ett tips.

Sjuksköterskan dömdes till villkorlig dom och dagsböter av Örebro tingsrätt. Enligt domen tog inte sjuksköterskan hem läkemedlen för att använda eller sälja dem utan för att fulförrådet inte skulle upptäckas vid en kontroll.

Sjuksköterskan förlorade sin anställning i samband med att händelsen uppdagades.

Det yrkar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Under prövotiden får sjuksköterskan behålla sin legitimation, men står under särskild tillsyn och ska följa en prövotidsplan som IVO fastställt.

Skulle ha kasserats

Sjuksköterskan hade tagit hem narkotikaklassade läkemedel från sin arbetsplats som funnits i ett så kallat fulförråd och egentligen skulle ha kasserats. Medicinerna hittades hemma hos sjuksköterskan när polisen gjorde en husrannsakan efter ett tips.

Sjuksköterskan dömdes till villkorlig dom och dagsböter av Örebro tingsrätt. Enligt domen tog inte sjuksköterskan hem läkemedlen för att använda eller sälja dem utan för att fulförrådet inte skulle upptäckas vid en kontroll.

Sjuksköterskan förlorade sin anställning i samband med att händelsen uppdagades.