2015-10-28 06:00

2015-10-28 06:00

Ridhuset i Botorp behöver rustas upp för 250 000

KARLSKOGA: Ber kommunstyrelsen om hjälp

Kultur- och föreningsnämnden vill rusta kommunens ridhus i Botorp. Ridhusets underlag är i dag så dåligt att ridklubben inte kan bedriva hopptävlingar där längre och hästarna riskerar skador.

Kultur- och föreningsnämnden har dock inte pengar till renoveringen utan begär att få använda 250 000 kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.

Osäkert om sargen

Det finns också en osäkerhet om skicket på sargen i ridhuset men det går inte att se förrän det nuvarande underlaget grävts ut. Senast underlaget byttes i ridhuset var 2006.

Ridhuset tillhör kommunen medan verksamheten bedrivs av Karlskoga ridklubb. Medlemmarna i klubben är till största delen flickor, cirka 130 flickor under 25 år deltar i verksamheten.

Kultur- och föreningsnämnden har dock inte pengar till renoveringen utan begär att få använda 250 000 kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.

Osäkert om sargen

Det finns också en osäkerhet om skicket på sargen i ridhuset men det går inte att se förrän det nuvarande underlaget grävts ut. Senast underlaget byttes i ridhuset var 2006.

Ridhuset tillhör kommunen medan verksamheten bedrivs av Karlskoga ridklubb. Medlemmarna i klubben är till största delen flickor, cirka 130 flickor under 25 år deltar i verksamheten.