2015-10-28 06:00

2015-10-28 06:43

Kapellet tillgängligt för alla

KARLSKOGA: Bygger handikappramp vid Skogskyrkogården

Skogskyrkogården är under förvandling. Arbetsmiljöproblemen försvinner när en ny ramp byggs till och en ny dörr tas upp som leder rakt in till altaret.
– Kapellet blir tillgängligt för alla, säger kyrkoherde Pernilla Rosin.

Skogskyrkogårdens kapell invigdes 1908 nu är det dags att se över både kyrkogården och kapellet.

– Vi har redan börjat med att lägga på ny asfalt på gångarna mellan gravarna. Vi har också börjat plantera nya måbärshäckar runt de gamla gravarna som vi också tillfört ny jord, säger kyrkogårdschef Dan Collin.

Runt gravplatserna börjar också träden växa sig stora med en följd att rötterna tränger genom de asfalterade gångarna som behöver asfaltera om.

– Vi måste ta ner stora träd och ersätta dessa med nya mindre träd. Vi får göra det i omgångar, säger Dan Collin.

Ett problem

Den stora omgörningen blir först nästa år när man åtgärdar det arbetsmiljöproblem som finns.

– Vi har väldigt svårt att bära in och ut kistor genom dörren till kapellet. Det blir för trångt, menar Dan Collin.

Redan under hösten gjorde man trappstegen bredare. Nu ska ett räcke sättas upp och då är den delen avklarad.

Budget 2016

Nu har man en lösning på gång som man hoppas kyrkofullmäktige ska klubba den 3 november när budgeten för nästa år tas.

– Att vi får bygga en lång ramp utmed norra sidan av kapellet som leder till en nyöppnad dörr i slutet av rampen, fortsätter Collin.

Rampen kommer att lösa arbetsmiljöproblemen man haft med kisttransporter, men det blir också ett tillgängligt kapell för alla som har svårt att ta sig upp för en trappa.

Stängs vintertid

– Det här kapellet hålls öppet från valborg fram till och med allhelgonahelgen och vi ser att det är fler och fler som bokar sig för dop och vigslar i kapellet, säger kyrkoherde Pernilla Rosin.

– Vi har ett ansvar mot alla församlingens byggnader. Att de ses över och för med sig bättre möjligheter för verksamheten, säger Marie Johansson Gadde, kyrkorådets ordförande.

– Mycket resurser läggs på byggnader nu eftersom de utnyttjas så det knakar i väggarna, menar Pernilla Rosin.

Både vigslar, dop och inte minst konfirmationer har förändrats under åren till att fler och fler stora sällskap tas emot i församlingens kyrkor.

– Vi måste göra det värdigt och fint, menar Pernilla Rosin.

Skogskyrkogårdens kapell invigdes 1908 nu är det dags att se över både kyrkogården och kapellet.

– Vi har redan börjat med att lägga på ny asfalt på gångarna mellan gravarna. Vi har också börjat plantera nya måbärshäckar runt de gamla gravarna som vi också tillfört ny jord, säger kyrkogårdschef Dan Collin.

Runt gravplatserna börjar också träden växa sig stora med en följd att rötterna tränger genom de asfalterade gångarna som behöver asfaltera om.

– Vi måste ta ner stora träd och ersätta dessa med nya mindre träd. Vi får göra det i omgångar, säger Dan Collin.

Ett problem

Den stora omgörningen blir först nästa år när man åtgärdar det arbetsmiljöproblem som finns.

– Vi har väldigt svårt att bära in och ut kistor genom dörren till kapellet. Det blir för trångt, menar Dan Collin.

Redan under hösten gjorde man trappstegen bredare. Nu ska ett räcke sättas upp och då är den delen avklarad.

Budget 2016

Nu har man en lösning på gång som man hoppas kyrkofullmäktige ska klubba den 3 november när budgeten för nästa år tas.

– Att vi får bygga en lång ramp utmed norra sidan av kapellet som leder till en nyöppnad dörr i slutet av rampen, fortsätter Collin.

Rampen kommer att lösa arbetsmiljöproblemen man haft med kisttransporter, men det blir också ett tillgängligt kapell för alla som har svårt att ta sig upp för en trappa.

Stängs vintertid

– Det här kapellet hålls öppet från valborg fram till och med allhelgonahelgen och vi ser att det är fler och fler som bokar sig för dop och vigslar i kapellet, säger kyrkoherde Pernilla Rosin.

– Vi har ett ansvar mot alla församlingens byggnader. Att de ses över och för med sig bättre möjligheter för verksamheten, säger Marie Johansson Gadde, kyrkorådets ordförande.

– Mycket resurser läggs på byggnader nu eftersom de utnyttjas så det knakar i väggarna, menar Pernilla Rosin.

Både vigslar, dop och inte minst konfirmationer har förändrats under åren till att fler och fler stora sällskap tas emot i församlingens kyrkor.

– Vi måste göra det värdigt och fint, menar Pernilla Rosin.