2015-10-27 06:00

2015-10-27 06:00

Tre föreningar fick anmärkning

KARLSKOGA: Kultur- och föreningsnämnden hittade brister i nya stickprovskontroller av föreningsstödet

Kultur- och föreningsförvaltningen har gjort stickprovskontroll hos fem föreningar i Karlskoga som får kommunalt föreningsstöd. Tre av de kontrollerade föreningarna fick anmärkningar.

De föreningar som fått anmärkningar på att de inte följt avtalet för föreningsstödet får en chans att förklara sig och i två av fallen handlar det om brister i redovisning som kan rättas till.

Bofors Musikkår har redan rättat till det som ifrågasatts i stickprovskontrollen. Föreningen ville inte skicka in balansräkningen för att den då skulle bli offentlig handling. I stället har den personligen visats upp för en tjänsteman på kultur- och föreningsförvaltningen som godkänt den formen av redovisning.

Ingen dokumentation

Föräldraföreningen mot narkotika har lämnat en godkänd ekonomisk redovisning och anses ha uppfyllt avtalet för föreningsstödet men föreningen saknade vid granskningen dokumentation på genomförda aktiviteter.

RIA-Hela människan får anmärkning i granskningen för föreningens verksamhet för finsktalande. Enligt avtalet med kommunen skulle den bedrivas en gång i veckan men det har bara blivit en gång i månaden av olika orsaker.

Kultur- och föreningsnämnden har skärpt regler och rutiner för föreningsstödet efter kritik från kommunrevisorerna. Om föreningar inte följer avtalet med kommunen kan de i förlängningen bli återbetalningsskyldiga, först får de dock möjlighet att förklara sig.

Föreningsstödet betalas ut två gånger per år och kultur- och föreningsnämnden har möjlighet att hålla inne utbetalningen i juni om det finns anledning.

De föreningar som fått anmärkningar på att de inte följt avtalet för föreningsstödet får en chans att förklara sig och i två av fallen handlar det om brister i redovisning som kan rättas till.

Bofors Musikkår har redan rättat till det som ifrågasatts i stickprovskontrollen. Föreningen ville inte skicka in balansräkningen för att den då skulle bli offentlig handling. I stället har den personligen visats upp för en tjänsteman på kultur- och föreningsförvaltningen som godkänt den formen av redovisning.

Ingen dokumentation

Föräldraföreningen mot narkotika har lämnat en godkänd ekonomisk redovisning och anses ha uppfyllt avtalet för föreningsstödet men föreningen saknade vid granskningen dokumentation på genomförda aktiviteter.

RIA-Hela människan får anmärkning i granskningen för föreningens verksamhet för finsktalande. Enligt avtalet med kommunen skulle den bedrivas en gång i veckan men det har bara blivit en gång i månaden av olika orsaker.

Kultur- och föreningsnämnden har skärpt regler och rutiner för föreningsstödet efter kritik från kommunrevisorerna. Om föreningar inte följer avtalet med kommunen kan de i förlängningen bli återbetalningsskyldiga, först får de dock möjlighet att förklara sig.

Föreningsstödet betalas ut två gånger per år och kultur- och föreningsnämnden har möjlighet att hålla inne utbetalningen i juni om det finns anledning.