2015-10-27 06:00

2015-10-27 06:00

Plan för en giftfri förskola i Karlskoga

KARLSKOGA: Både små och stora åtgärder ska skapa en bättre vardagsmiljö för barnen

Det har tagit två år men nu är kommunens kemikalieplan för en giftfri förskola äntligen klar att skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunfullmäktige i Karlskoga beslutade maj 2013 att alla barn har rätt till en giftfri vardag där förskolemiljön är fri från miljögifter.

– Jag tycker man kan jämföra kemikalieplanen med en nollvision i trafiken, säger samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande Tobias Isaksson (V).

Samhällsbyggnadsnämnden har hållit i arbetet med kemikalieplanen men personal i de berörda verksamheter under barn- och utbildningsnämnden och folkhälsonämnden har fått säga sitt.

– Vi har försökt hitta skrivningar som blir praktiskt genomförbara. Det här är inget som bara ska sitta i en pärm, säger samhällsbyggnadsförvaltningens chef Stig Rengman.

Genomtänkt

Isaksson understryker att den plan som samhällsbyggnadsnämnden nu lämnar vidare är ordentligt genomtänkt. Berörda verksamheter och nämnder har fått vara med och säga sitt och planen har skapat diskussion mellan politikerna i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det är en engagerad nämnd och i slutänden är vi eniga om att den är bra, säger Isaksson.

Remissrundorna och dialogen med verksamheterna har också lett till ändringar i planen. Ett avsnitt om andelen ekologisk mat i förskolan ströks eftersom det redan finns ett sådant mål i kostverksamheten. Likaså ströks en aktivitetslista eftersom det redan finns forum för dialog inom förskolan.

Prioriteringsordning

Kemikalieplanen innehåller däremot en prioriteringsordning som ska underlätta genomförandet. Där finns också datum när olika åtgärder ska vara genomförda. Mycket kan åtgärdas omedelbart medan annat får vänta upp till tre år.

– Planen ska uppdateras regelbundet. Det händer mycket på det här området. Det som anses vara ofarligt i dag visar sig senare vara giftigt, säger Isaksson.

Enkelt och svårt

De åtgärder som finns i planen är allt från väldigt enkla saker – som att vädra efter städning eller spola vattnet kallt – till mer komplicerade som att ställa rätt krav vid upphandling eller veta vilka golvmaterial som är bra ur kemikaliesynpunkt.

Många av åtgärderna kostar inget eller mycket lite att genomföra men det finns också det som inte ryms inom barn- och utbildningsnämndens budget. Utökad städning är ett exempel på åtgärder som kan få ekonomiska konsekvenser som måste hanteras politiskt.

Plast

Många av punkterna i kemikalieplanen för en giftfri förskola handlar om plast, eller snarare att undvika plast. Inte tillaga mat i plast, inte använda leksaker tillverkade i olämplig plast och inte använda föremål av plast som inte är avsedda som leksaker.

Det här är något som kan skapa reaktioner för kemikalieplanen slår fast att förskolorna ska vara restriktiva när föräldrar skänker saker. Inte minst gamla leksaker av plast som kan innehålla mer giftiga ämnen än nytillverkade.

Förskolan ska inte heller använda och ta emot gamla mobiltelefoner och annan elektronik som leksaker.

– Det finns kommuner som inte tar emot något alls från föräldrarna men så drastiskt ska vi inte behöva hantera det här, säger Rengman.

Kommunfullmäktige i Karlskoga beslutade maj 2013 att alla barn har rätt till en giftfri vardag där förskolemiljön är fri från miljögifter.

– Jag tycker man kan jämföra kemikalieplanen med en nollvision i trafiken, säger samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande Tobias Isaksson (V).

Samhällsbyggnadsnämnden har hållit i arbetet med kemikalieplanen men personal i de berörda verksamheter under barn- och utbildningsnämnden och folkhälsonämnden har fått säga sitt.

– Vi har försökt hitta skrivningar som blir praktiskt genomförbara. Det här är inget som bara ska sitta i en pärm, säger samhällsbyggnadsförvaltningens chef Stig Rengman.

Genomtänkt

Isaksson understryker att den plan som samhällsbyggnadsnämnden nu lämnar vidare är ordentligt genomtänkt. Berörda verksamheter och nämnder har fått vara med och säga sitt och planen har skapat diskussion mellan politikerna i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det är en engagerad nämnd och i slutänden är vi eniga om att den är bra, säger Isaksson.

Remissrundorna och dialogen med verksamheterna har också lett till ändringar i planen. Ett avsnitt om andelen ekologisk mat i förskolan ströks eftersom det redan finns ett sådant mål i kostverksamheten. Likaså ströks en aktivitetslista eftersom det redan finns forum för dialog inom förskolan.

Prioriteringsordning

Kemikalieplanen innehåller däremot en prioriteringsordning som ska underlätta genomförandet. Där finns också datum när olika åtgärder ska vara genomförda. Mycket kan åtgärdas omedelbart medan annat får vänta upp till tre år.

– Planen ska uppdateras regelbundet. Det händer mycket på det här området. Det som anses vara ofarligt i dag visar sig senare vara giftigt, säger Isaksson.

Enkelt och svårt

De åtgärder som finns i planen är allt från väldigt enkla saker – som att vädra efter städning eller spola vattnet kallt – till mer komplicerade som att ställa rätt krav vid upphandling eller veta vilka golvmaterial som är bra ur kemikaliesynpunkt.

Många av åtgärderna kostar inget eller mycket lite att genomföra men det finns också det som inte ryms inom barn- och utbildningsnämndens budget. Utökad städning är ett exempel på åtgärder som kan få ekonomiska konsekvenser som måste hanteras politiskt.

Plast

Många av punkterna i kemikalieplanen för en giftfri förskola handlar om plast, eller snarare att undvika plast. Inte tillaga mat i plast, inte använda leksaker tillverkade i olämplig plast och inte använda föremål av plast som inte är avsedda som leksaker.

Det här är något som kan skapa reaktioner för kemikalieplanen slår fast att förskolorna ska vara restriktiva när föräldrar skänker saker. Inte minst gamla leksaker av plast som kan innehålla mer giftiga ämnen än nytillverkade.

Förskolan ska inte heller använda och ta emot gamla mobiltelefoner och annan elektronik som leksaker.

– Det finns kommuner som inte tar emot något alls från föräldrarna men så drastiskt ska vi inte behöva hantera det här, säger Rengman.