2015-10-26 06:00

2015-10-26 06:00

70 år för FN och Pippi

DEGERFORS: Ett firande med budskap om fred

Under många år har FN-dagen uppmärksammats av Degerfors-Nysunds församling. På lördagen firades dagen dubbelt då det även är Pippi Långstrumps 70-årsjubileum.

Dagen inleddes i Degerfors kyrka med klockringning för de drabbade i skolattacken i Trollhättan.

Därefter klev körerna Viva Voce, Kör för alla, Änglakören och Stjärnkören fram och framförde sånger Astrid Lindgren och Georg Riedel.

Bland annat bjöds publiken på en medley med de välkända favoriterna Du käre lille snickerbo, Lille katt, Mors lilla lathund och Sjörövar-Fabbe.

Kyrkoherde Lars Markusson talade också om hur Astrid Lindgrens berättelser knyter an till dagens händelser och oroligheter runt om i världen.

– Vi vill föra fram ett fredens budskap, en framtidstro på att världen kan bli bättre bara vi går samman.

Under dagen samlades också in pengar till förmån för människor på flykt.

Budskapet om fred speglas också utställningen i församlingshemmet som invigdes av Pippi Långstrump själv i samband med firandet.

Saga och verklighet

Tre av Astrid Lindgrens böcker lyfts fram med paralleller till allt som händer i dag, i både Sverige. Katla och Tengil liknas vid Hitler och Stalin, muren kring Törnrosadalen jämförs med Berlinmuren. Nils Karlsson Pysslings gömsle liknas vid judarnas under andra världskriget.

Barn och unga, från både församlingens grupper och skolklasser, har gjort sina tolkningar av böckernas symbolik och skapat tittskåp som visas i utställningen.

I utställningen ingår också lokal krigshistoria där bilder och text sammanställts av Lennart Gustafsson från Degerfors fotoklubb.

Dagen inleddes i Degerfors kyrka med klockringning för de drabbade i skolattacken i Trollhättan.

Därefter klev körerna Viva Voce, Kör för alla, Änglakören och Stjärnkören fram och framförde sånger Astrid Lindgren och Georg Riedel.

Bland annat bjöds publiken på en medley med de välkända favoriterna Du käre lille snickerbo, Lille katt, Mors lilla lathund och Sjörövar-Fabbe.

Kyrkoherde Lars Markusson talade också om hur Astrid Lindgrens berättelser knyter an till dagens händelser och oroligheter runt om i världen.

– Vi vill föra fram ett fredens budskap, en framtidstro på att världen kan bli bättre bara vi går samman.

Under dagen samlades också in pengar till förmån för människor på flykt.

Budskapet om fred speglas också utställningen i församlingshemmet som invigdes av Pippi Långstrump själv i samband med firandet.

Saga och verklighet

Tre av Astrid Lindgrens böcker lyfts fram med paralleller till allt som händer i dag, i både Sverige. Katla och Tengil liknas vid Hitler och Stalin, muren kring Törnrosadalen jämförs med Berlinmuren. Nils Karlsson Pysslings gömsle liknas vid judarnas under andra världskriget.

Barn och unga, från både församlingens grupper och skolklasser, har gjort sina tolkningar av böckernas symbolik och skapat tittskåp som visas i utställningen.

I utställningen ingår också lokal krigshistoria där bilder och text sammanställts av Lennart Gustafsson från Degerfors fotoklubb.