2015-10-25 17:39

2015-10-25 17:39

Vill lyfta tandhälsan

KARLSKOGA: Medborgarförslag efter nobb i nämnden

I ett medborgarförslag föreslås en satsning som ska förbättra barnens munhälsa. Brister i resurser och personal verkar dock sätta stopp för initiativet.

Linda Brunzell (M), ledamot i barn- och utbildningsnämnden, har lämnat in ett medborgarförslag om att införa projektet Glada tanden i Karlskoga. Syftet är att förbättra tandhälsan hos barn i förskolan och grundskolan genom fluorsköljning, tandborstning och information från folktandvården.

– Det är en jättebra insats så jag blev väldigt besviken när jag hörde att man tackat nej till den.

Det är barn- och utbildningsförvaltningen som har valt att avstå från införandet av projektet då detta inte ska ha gått att kombinera med verksamheten på ett bra sätt. Brunzell tog upp detta på ett nämndsammanträde men menar att det som oppositionspolitiker inte går att få gehör.

– Det är därför jag har valt att skriva ett medborgarförslag. Det är sorgligt att det ska behöva gå till såhär. Vi borde ha ett öppet klimat där man kan komma fram till bra beslut.

Pressat läge

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Yvonne Nilsson (S) menar att tiden helt enkelt inte räcker till för något sådant projekt, i vare sig förskolan eller grundskolan.

– Så som läget är i verksamheten nu så går det inte att plocka in fler arbetsuppgifter. Personalen har svårt nog att klara det pedagogiska uppdraget som det är.

Vidare förklarar hon att tiden per barn pressas ytterligare på grund av otillräcklig bemanning. Målsättningen på 5,5 barn per personal är svår att uppnå då ekonomin inte tillåter det och att det råder en brist på förskollärare i hela landet. Samtidigt genomförs en omfattande satsning på informations- och kommunikationsteknik, IKT, i både förskolan och grundskolan.

Hon håller inte heller med om Brunzells beskrivning av klimatet i nämnden och menar att det finns ett gott samarbete över de politiska gränserna.

– Men om man kommer med synpunkter i sista stund och inte lämnar några yrkanden så kan man inte heller få gehör.

Linda Brunzell (M), ledamot i barn- och utbildningsnämnden, har lämnat in ett medborgarförslag om att införa projektet Glada tanden i Karlskoga. Syftet är att förbättra tandhälsan hos barn i förskolan och grundskolan genom fluorsköljning, tandborstning och information från folktandvården.

– Det är en jättebra insats så jag blev väldigt besviken när jag hörde att man tackat nej till den.

Det är barn- och utbildningsförvaltningen som har valt att avstå från införandet av projektet då detta inte ska ha gått att kombinera med verksamheten på ett bra sätt. Brunzell tog upp detta på ett nämndsammanträde men menar att det som oppositionspolitiker inte går att få gehör.

– Det är därför jag har valt att skriva ett medborgarförslag. Det är sorgligt att det ska behöva gå till såhär. Vi borde ha ett öppet klimat där man kan komma fram till bra beslut.

Pressat läge

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Yvonne Nilsson (S) menar att tiden helt enkelt inte räcker till för något sådant projekt, i vare sig förskolan eller grundskolan.

– Så som läget är i verksamheten nu så går det inte att plocka in fler arbetsuppgifter. Personalen har svårt nog att klara det pedagogiska uppdraget som det är.

Vidare förklarar hon att tiden per barn pressas ytterligare på grund av otillräcklig bemanning. Målsättningen på 5,5 barn per personal är svår att uppnå då ekonomin inte tillåter det och att det råder en brist på förskollärare i hela landet. Samtidigt genomförs en omfattande satsning på informations- och kommunikationsteknik, IKT, i både förskolan och grundskolan.

Hon håller inte heller med om Brunzells beskrivning av klimatet i nämnden och menar att det finns ett gott samarbete över de politiska gränserna.

– Men om man kommer med synpunkter i sista stund och inte lämnar några yrkanden så kan man inte heller få gehör.