2015-10-24 06:00

2015-10-24 06:00

Utryckning i Villingsberg

KARLSKOGA: Avslutade sin grundläggande militära utbildning

I går avslutade 27 rekryter sin grundläggande militär utbildning, GMU, på Villingsbergs skjutfält. Deras militära karriär är dock inte slut för det då samliga har sökt sig vidare inom hemvärnet.

Under tre månader har 27 rekryter genomfört sin grundläggande militära utbildning, GMU, och är nu redo för nästa steg i sin militära karriär.

Gruppen muckade på Villingsbergs skjutfält i går, fredag, men deras militära karriär tar inte slut för det.

Samtliga rekryter i gruppen har nämligen valt att ansöka om en plats i någon av landets 40 hemvärnsbataljoner.

Överstelöjtnant och chef för Örebro-Värmlandsgruppen Bengt Fransson är mycket nöjd med resultatet.

– Jag har inte förut varit med om att samtliga rekryter direkt efter utryckning ansökt om att gå med i hemvärnet. Det får ses som ett mycket gott betyg på befälens arbete och som ett resultat av den goda stämning och kamratskap som utvecklats bland rekryterna.

Under tre månader har 27 rekryter genomfört sin grundläggande militära utbildning, GMU, och är nu redo för nästa steg i sin militära karriär.

Gruppen muckade på Villingsbergs skjutfält i går, fredag, men deras militära karriär tar inte slut för det.

Samtliga rekryter i gruppen har nämligen valt att ansöka om en plats i någon av landets 40 hemvärnsbataljoner.

Överstelöjtnant och chef för Örebro-Värmlandsgruppen Bengt Fransson är mycket nöjd med resultatet.

– Jag har inte förut varit med om att samtliga rekryter direkt efter utryckning ansökt om att gå med i hemvärnet. Det får ses som ett mycket gott betyg på befälens arbete och som ett resultat av den goda stämning och kamratskap som utvecklats bland rekryterna.