2015-10-24 06:00

2015-10-24 06:00

Ett bra kvartal för Moelven

KARLSKOGA: 62 miljoner NOK mer än förra året

Under årets tredje kvartal tjänade Moelven 80 miljoner norska kronor, vilket gör detta kvartal till koncernens bästa sedan 2010.

För det tredje kvartalet visar Moelven en rörelsemarginal på brutto 6,5 procent, vilket är 2,3 procentenheter bättre än samma period i fjol. Koncernen tjänade 80 miljoner norska kronor under detta kvartal och förbättrade resultatet med 62 miljoner NOK jämfört med motsvarande period förra året.

– Det goda resultatet har ett tydligt samband med att koncernen ökade rörelseintäkterna jämfört med motsvarande kvartal ifjol med 235 miljoner kronor. Samtliga divisioner inom Moelven bidrar till det förbättrade resultatet. Divisionerna Wood och Byggsystem levererar positiva rörelseresultat på 46 miljoner NOK respektive 42 miljoner NOK, säger Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA.

I Karlskoga finns divisionerna Wood och Timber. Divisionen Byggsystem har utvecklats särskilt bra inom byggmodulverksamheten i Sverige.

– I Sverige har byggmodulverksamheten fortsatt mycket hög aktivitet och goda resultat. Huvudorsaken till det goda resultatet är att många projekt genomförts på ett bra sätt, med hög standardiseringsgrad och ökad produktivitet i fabrik. Inom Wood-divisionen beror resultatutvecklingen på en kombination av ökad aktivitet inom flera produktområden och förbättrad verksamhet, säger Kristiansen.

För det tredje kvartalet visar Moelven en rörelsemarginal på brutto 6,5 procent, vilket är 2,3 procentenheter bättre än samma period i fjol. Koncernen tjänade 80 miljoner norska kronor under detta kvartal och förbättrade resultatet med 62 miljoner NOK jämfört med motsvarande period förra året.

– Det goda resultatet har ett tydligt samband med att koncernen ökade rörelseintäkterna jämfört med motsvarande kvartal ifjol med 235 miljoner kronor. Samtliga divisioner inom Moelven bidrar till det förbättrade resultatet. Divisionerna Wood och Byggsystem levererar positiva rörelseresultat på 46 miljoner NOK respektive 42 miljoner NOK, säger Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA.

I Karlskoga finns divisionerna Wood och Timber. Divisionen Byggsystem har utvecklats särskilt bra inom byggmodulverksamheten i Sverige.

– I Sverige har byggmodulverksamheten fortsatt mycket hög aktivitet och goda resultat. Huvudorsaken till det goda resultatet är att många projekt genomförts på ett bra sätt, med hög standardiseringsgrad och ökad produktivitet i fabrik. Inom Wood-divisionen beror resultatutvecklingen på en kombination av ökad aktivitet inom flera produktområden och förbättrad verksamhet, säger Kristiansen.