2015-10-21 06:00

2015-10-21 06:00

Tänker på säkerheten

KARLSKOGA: Misstänkt mordbrand på flera asylboenden

Flera befintliga och tilltänkta asylboenden runt om i landet har utsatts för brandattentat. Både polisen och kommunen tänker därför extra mycket på säkerheten.

I Karlskoga finns Karlskoga hotell som boende för de asylsökande och kommunen har ytterligare lokaler i beredskap. Att de inte går ut med vilka lokaler det handlar om beror främst på säkerheten.

– Vi ser att det finns en risk för att det händer sådana här saker om det blir känt att det planeras ett boende för asylsökande, säger kommunens säkerhetssamordnade Mats Johansson.

Beredskap finns

Det pågår ständigt diskussioner med polisen gällande säkerhet och förebyggande åtgärder. Några incidenter ska dock inte ha skett här.

– Inte vad jag har hört och om det behövs kommer vi att höja säkerheten ytterligare. Men för närvarande finns det inte någon uttalad hotbild.

Han förklarar också att de lokaler som finns att tillgå är tänkta att användas som evakueringsplatser, inte som ett asylboende. Där ska flyktingarna kunna vara under några dagar innan de registreras som asylsökande och placeras på ett ordinarie boende.

Polisen i Karlskoga har extra tillsyn över asylboendet på hotellet och håller också kontinuerlig kontakt med både Migrationsverket och entreprenörerna för boendet.

– Vi följer vad som händer nationellt och regionalt och följer de direktiv vi får, säger polisen Thomas Nilsson.

På tisdagsmorgonen brann det i ett asylboende i Munkedal och polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand, skriver TT.

Branden ska ha startat i en del av boendet som används som samlingsrum. De boende personerna befann sig i en annan del av huset och kunde ta sig ut utan några skador. Själva byggnaden är till stora delar förstörd.

– En brand när människor ligger och sover är mycket allvarligt, säger kriminalkommissarie Thord Haraldsson till TT när han kommit till asylboendet, som ligger i skogen några kilometer utanför Munkedal i Bohuslän.

Hittills i år har över tio asylboenden, några av dem för ensamkommande barn, eldhärjats och flera av bränderna misstänks vara anlagda. Senast under helgen brann det i två flyktingboenden, en gammal skolbyggnad i Kungsbacka och en skola i Ljungby.

Stefan Hector, kommenderingschef för polisens särskilda flyktinginsats, anser inte att ansvaret kring säkerheten kring asylboenden ska ligga på Polismyndigheten.

– Eftersom det rör sig om över 8 000 platser räcker inte en ökad tillsyn för att förhindra alla brott som kan komma att begås där. Skulle vi bevaka alla boenden skulle vi inte kunna bedriva någon annan polisverksamhet i Sverige, säger han till TT.

Hector menar att det är Migrationsverket och kommunerna som ska stå för bevakning och säkerhet.

I Karlskoga finns Karlskoga hotell som boende för de asylsökande och kommunen har ytterligare lokaler i beredskap. Att de inte går ut med vilka lokaler det handlar om beror främst på säkerheten.

– Vi ser att det finns en risk för att det händer sådana här saker om det blir känt att det planeras ett boende för asylsökande, säger kommunens säkerhetssamordnade Mats Johansson.

Beredskap finns

Det pågår ständigt diskussioner med polisen gällande säkerhet och förebyggande åtgärder. Några incidenter ska dock inte ha skett här.

– Inte vad jag har hört och om det behövs kommer vi att höja säkerheten ytterligare. Men för närvarande finns det inte någon uttalad hotbild.

Han förklarar också att de lokaler som finns att tillgå är tänkta att användas som evakueringsplatser, inte som ett asylboende. Där ska flyktingarna kunna vara under några dagar innan de registreras som asylsökande och placeras på ett ordinarie boende.

Polisen i Karlskoga har extra tillsyn över asylboendet på hotellet och håller också kontinuerlig kontakt med både Migrationsverket och entreprenörerna för boendet.

– Vi följer vad som händer nationellt och regionalt och följer de direktiv vi får, säger polisen Thomas Nilsson.

På tisdagsmorgonen brann det i ett asylboende i Munkedal och polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand, skriver TT.

Branden ska ha startat i en del av boendet som används som samlingsrum. De boende personerna befann sig i en annan del av huset och kunde ta sig ut utan några skador. Själva byggnaden är till stora delar förstörd.

– En brand när människor ligger och sover är mycket allvarligt, säger kriminalkommissarie Thord Haraldsson till TT när han kommit till asylboendet, som ligger i skogen några kilometer utanför Munkedal i Bohuslän.

Hittills i år har över tio asylboenden, några av dem för ensamkommande barn, eldhärjats och flera av bränderna misstänks vara anlagda. Senast under helgen brann det i två flyktingboenden, en gammal skolbyggnad i Kungsbacka och en skola i Ljungby.

Stefan Hector, kommenderingschef för polisens särskilda flyktinginsats, anser inte att ansvaret kring säkerheten kring asylboenden ska ligga på Polismyndigheten.

– Eftersom det rör sig om över 8 000 platser räcker inte en ökad tillsyn för att förhindra alla brott som kan komma att begås där. Skulle vi bevaka alla boenden skulle vi inte kunna bedriva någon annan polisverksamhet i Sverige, säger han till TT.

Hector menar att det är Migrationsverket och kommunerna som ska stå för bevakning och säkerhet.

Attentat 2015

Bränder, samt försök till brandattentat, på befintliga och tilltänkta flyktingboenden.

20 oktober: Munkedal

18 oktober: Kungsbacka

17 oktober: Ljungby

13 oktober: Arlöv

29 september: Stenungsund

15 september: Boden

16 augusti: Arboga

16 augusti: Malung

14 augusti: Värnamo

20 juli: Bengtsfors

19 juni: Filipstad

17 juni: Vilhelmina

22 maj: Gusum

1 maj: Filipstad

23 mars: Kolbäck

Källa: TT