2015-10-20 16:35

2015-10-20 16:35

Regionen lägger ned sjukvårdsnämnden

ÖREBRO LÄN: Regionstyrelsen ska ta över hela ansvaret för hälsa, vård och forskning i länet

Regionstyrelsen ska ta över det samlade ansvaret för sjukvården. Samtidigt läggs den nu ansvariga nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning ned. Förändringen sker vid årsskiftet om regionfullmäktige säger ja.

Den politiska organisationen för Region Örebro län ändras mindre än ett år efter ombildningen från landsting. Det här har aviserats tidigare och kan ses mot bakgrund av de snabbt stigande kostnaderna för sjukvården i länet. Sjukvårdskostnaderna förväntas överstiga budget med 200 miljoner kronor i år.

Otydligt ansvar

– Uppdraget att ansvara för hälso- och sjukvård, tandvård samt klinisk forskning är i dag på ett otydligt sätt uppdelat mellan regionstyrelsen och nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. Delningen av ansvaret har gett upphov till flera oklarheter som inneburit att styrningen inte tillräckligt nog har haft den kraft som har behövts, förklarar regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

De beredningar som i dag finns under nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning ska i stället lyda direkt under regionstyrelsen. Tisdagens beslut innebär också att regionens organ för funktionshinder och folkhälsa underställs regionstyrelsen.

– När vi gick in i den nya organisationen vid årsskiftet var vi öppna med att vi under det första året skulle följa upp organisationen för att kunna justera om vi bedömde det som nödvändigt. Det behovet har vi sett, menar Forsberg-Fransson (S).

Beror inte på nämnd

Oppositionen är starkt kritiska till att organisationen förändras men också till den ekonomiska utvecklingen för länets sjukvård.

– Ekonomin skenar med stora och växande underskott samtidigt som köerna med patienter som väntar på operation blir allt längre. Men det beror inte på att det är en nämnd som styr utan på att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte agerat i nämnden och heller inte gett nämnden möjlighet att agera, kommenterar oppositionsrådet Ola Karlsson (M).

Det slutgiltiga beslutet fattas av regionfullmäktige. Den nya organisationen föreslås gälla från 1 januari 2016.

Den politiska organisationen för Region Örebro län ändras mindre än ett år efter ombildningen från landsting. Det här har aviserats tidigare och kan ses mot bakgrund av de snabbt stigande kostnaderna för sjukvården i länet. Sjukvårdskostnaderna förväntas överstiga budget med 200 miljoner kronor i år.

Otydligt ansvar

– Uppdraget att ansvara för hälso- och sjukvård, tandvård samt klinisk forskning är i dag på ett otydligt sätt uppdelat mellan regionstyrelsen och nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning. Delningen av ansvaret har gett upphov till flera oklarheter som inneburit att styrningen inte tillräckligt nog har haft den kraft som har behövts, förklarar regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

De beredningar som i dag finns under nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning ska i stället lyda direkt under regionstyrelsen. Tisdagens beslut innebär också att regionens organ för funktionshinder och folkhälsa underställs regionstyrelsen.

– När vi gick in i den nya organisationen vid årsskiftet var vi öppna med att vi under det första året skulle följa upp organisationen för att kunna justera om vi bedömde det som nödvändigt. Det behovet har vi sett, menar Forsberg-Fransson (S).

Beror inte på nämnd

Oppositionen är starkt kritiska till att organisationen förändras men också till den ekonomiska utvecklingen för länets sjukvård.

– Ekonomin skenar med stora och växande underskott samtidigt som köerna med patienter som väntar på operation blir allt längre. Men det beror inte på att det är en nämnd som styr utan på att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte agerat i nämnden och heller inte gett nämnden möjlighet att agera, kommenterar oppositionsrådet Ola Karlsson (M).

Det slutgiltiga beslutet fattas av regionfullmäktige. Den nya organisationen föreslås gälla från 1 januari 2016.