2015-10-20 09:22

2015-10-20 09:22

Föreslår konstnärlig fristad

KARLSKOGA

En Karlskogabo förslår i ett medborgarförslag om fristäder för konstnärlig yttrandefrihet att kommunen inrättar en eller två fristäder för författare eller annan kulturutövare som är i behov av att komma i säkerhet.

På så vis kan Karlskoga kommun visa mod, kraft och vilja i Alfred Nobels anda, menar Karlskogabon.

Karlskogabon föreslår övervåningen på Korpkullen som en lämplig bostad för den som får fristad, eftersom den både ligger inom ett kulturområde och nära Alfred Nobels Björkborn.

16 svenska kommuner och landsting/regioner ingår i dag i ett nätverk av fristäder för författare och konstnärer, enligt Statens Kulturråd som också har en handbok för kommuner som vill undersöka möjligheten att bli fristad.

På så vis kan Karlskoga kommun visa mod, kraft och vilja i Alfred Nobels anda, menar Karlskogabon.

Karlskogabon föreslår övervåningen på Korpkullen som en lämplig bostad för den som får fristad, eftersom den både ligger inom ett kulturområde och nära Alfred Nobels Björkborn.

16 svenska kommuner och landsting/regioner ingår i dag i ett nätverk av fristäder för författare och konstnärer, enligt Statens Kulturråd som också har en handbok för kommuner som vill undersöka möjligheten att bli fristad.