2015-10-20 16:07

2015-10-20 16:07

Alliansen vill satsa mer på vård

ÖREBRO LÄN: Oppositionen presenterar skuggbudget för Region Örebro län 2016

Allianspartierna i Region Örebro län vill förstärka hälso- och sjukvården med 155 miljoner kronor nästa år. Oppositionens skuggbudget innehåller också satsningar på nyföretagande och kulturområdet.

De fyra allianspartierna i Region Örebro län lägger även för nästa år fram ett gemensamt budgetförslag som både fungerar som en gemensam politisk plattform och som kritik mot den sittande majoriteten.

– Hälso- och sjukvården beräknas gå back med över 200 miljoner kronor. Samtidigt växer köerna kraftigt och på vissa avdelningar går personalen på knäna, säger Ola Karlsson (M).

Detaljstyrning

Samtidigt som Allianspartierna hävdar att den rödgröna majoriteten, med Socialdemokraterna i spetsen, har tappat kontrollen över regionens ekonomi menar de också att det är för mycket detaljstyrning inom sjukvården.

– Idag är det för mycket detaljstyrning, nästan ner på plåsternivå. Vi måste ge dem som arbetar i verksamheterna mer tid att möta patienterna så att deras kompetens används rätt och vi höjer kvaliteten i vården, säger Ewa Sundkvist (KD).

Alliansens skuggbudget har en annan fördelning av ramförstärkningar och särskilda satsningar än majoritetens budget. Alliansens ramförstärkning är 60 miljoner kronor mot majoritetens 95 miljoner medan de öronmärkta vårdsatsningar som Alliansen föreslår uppgår till 125 miljoner kronor.

Riktade satsningar

– Det krävs både kortsiktiga och mer strategiska och långsiktiga lösningar för att komma till rätta med sjukvårdens problem. Vi måste snabbt korta vårdköerna och samtidigt utveckla sjukvården, säger Anna Ågerfalk (FP).

Största särskilda satsningar i Alliansens förslag är att korta köerna (40 miljoner), bättre vård för sjuka äldre (20 miljoner), mer förebyggande arbete (20 miljoner) samt att utveckla USÖ (15 miljoner).

Vårdval

Bland de andra satsningar som Alliansen vill göra kan nämnas utveckla vårdvalen (10 miljoner), karriärtjänster för sjuksköterskor (5 miljoner) beredskap för flyktingar (5 miljoner), utöka nyföretagandet (3 miljoner) samt utveckla kulturen (2 miljoner).

– Alliansen lägger en budget för en växande och välmående region där den som är sjuk ska kunna få vård i tid, säger Torbjörn Ahlin (C).

Inga vindkraftverk

På investeringssidan vill Alliansen skrota regionens planer på egna vindkraftverk, en åsikt som framförts tidigare. Pengarna vill Alliansen i stället använda till ny medicinteknik.

Alliansen trycker också på behovet av bättre IT-system i vården och avsätter 10 miljoner kronor för en sådan utveckling.

På finansieringssidan vill Alliansen höja taxor och avgifter inom sjukvården med i genomsnitt 25 procent och Allianspartierna vill, liksom tidigare år, också höja högkostnadsskyddet från dagens 900 kronor till 1100 kronor.

Regionstyrelsen fattar beslut om budgeten nästa vecka och den fastställs av regionfullmäktige 16-17 november.

De fyra allianspartierna i Region Örebro län lägger även för nästa år fram ett gemensamt budgetförslag som både fungerar som en gemensam politisk plattform och som kritik mot den sittande majoriteten.

– Hälso- och sjukvården beräknas gå back med över 200 miljoner kronor. Samtidigt växer köerna kraftigt och på vissa avdelningar går personalen på knäna, säger Ola Karlsson (M).

Detaljstyrning

Samtidigt som Allianspartierna hävdar att den rödgröna majoriteten, med Socialdemokraterna i spetsen, har tappat kontrollen över regionens ekonomi menar de också att det är för mycket detaljstyrning inom sjukvården.

– Idag är det för mycket detaljstyrning, nästan ner på plåsternivå. Vi måste ge dem som arbetar i verksamheterna mer tid att möta patienterna så att deras kompetens används rätt och vi höjer kvaliteten i vården, säger Ewa Sundkvist (KD).

Alliansens skuggbudget har en annan fördelning av ramförstärkningar och särskilda satsningar än majoritetens budget. Alliansens ramförstärkning är 60 miljoner kronor mot majoritetens 95 miljoner medan de öronmärkta vårdsatsningar som Alliansen föreslår uppgår till 125 miljoner kronor.

Riktade satsningar

– Det krävs både kortsiktiga och mer strategiska och långsiktiga lösningar för att komma till rätta med sjukvårdens problem. Vi måste snabbt korta vårdköerna och samtidigt utveckla sjukvården, säger Anna Ågerfalk (FP).

Största särskilda satsningar i Alliansens förslag är att korta köerna (40 miljoner), bättre vård för sjuka äldre (20 miljoner), mer förebyggande arbete (20 miljoner) samt att utveckla USÖ (15 miljoner).

Vårdval

Bland de andra satsningar som Alliansen vill göra kan nämnas utveckla vårdvalen (10 miljoner), karriärtjänster för sjuksköterskor (5 miljoner) beredskap för flyktingar (5 miljoner), utöka nyföretagandet (3 miljoner) samt utveckla kulturen (2 miljoner).

– Alliansen lägger en budget för en växande och välmående region där den som är sjuk ska kunna få vård i tid, säger Torbjörn Ahlin (C).

Inga vindkraftverk

På investeringssidan vill Alliansen skrota regionens planer på egna vindkraftverk, en åsikt som framförts tidigare. Pengarna vill Alliansen i stället använda till ny medicinteknik.

Alliansen trycker också på behovet av bättre IT-system i vården och avsätter 10 miljoner kronor för en sådan utveckling.

På finansieringssidan vill Alliansen höja taxor och avgifter inom sjukvården med i genomsnitt 25 procent och Allianspartierna vill, liksom tidigare år, också höja högkostnadsskyddet från dagens 900 kronor till 1100 kronor.

Regionstyrelsen fattar beslut om budgeten nästa vecka och den fastställs av regionfullmäktige 16-17 november.

Alliansens satsningar

Korta köerna 40 miljoner

Bättre vård för sjuka äldre 20 miljoner

Mer förebyggande arbete 20 miljoner

Utveckla USÖ 15 miljoner

Utveckla vårdvalen 10 miljoner

Utveckla e-hälsan 5 miljoner

Ramförstärkning Hälso och sjukvård 40 miljoner

Stärk primärvården 20 miljoner

Öka nyföretagandet 3 miljoner

Stärk kulturen 2 miljoner extra

Källa:

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.