2015-10-19 06:00

2015-10-19 06:00

Så blir Karlberg efter rivningen av skolan

KARLSKOGA: Nya bostäder och parkering till Karlbergshallen på rivningstomten efter högstadiet

Detaljplanen för Karlberg efter rivningen av skolan har godkänts av samhällbyggnadsnämnden och ska nu ut på granskning. Tanken är att det ska bli en ny parkering till Karlbergshallen och nybyggda bostadshus på rivningstomten.

Karlbergsskolan är nu helt riven. Marken har schaktats av och den kvarvarande delen, Karlbergshallen, håller på att få en helt ny fasad.

– Det blir en helt ny stadsbild i Karlberg, säger samhällsbyggnadsförvaltningens chef Stig Rengman.

Parkering och bostäder

Förslaget på den nya detaljplanen gäller hela skolområdet och villakvarteren norr om Karlbergsskolan men de stora förändringarna handlar om rivningstomten efter högstadieskolan.

Här ska det bli både parkering för Karlbergshallen och plats för nya bostäder mellan parkeringen och den befintliga cykelbanan.

De bostäder som man tänker sig ska byggas här är i första hand radhus, punkthus, grupphus eller liknande.

Rengman tror inte det blir några svårigheter att hitta intressenter som vill bygga här.

– Vi vet att Karlberg är ett väldigt populärt område, säger han.

Parkeringen väster om Karlbergshallen ska lösa de parkeringsproblem som i dag uppstår vid idrottsevenemang.

Parkeringen får infart direkt från Flygfältsvägen och stängs av mot Bondevägen.

Slåttervägen förlängs

De nya bostäderna ska få sin infart från den nuvarande Slåttervägen som förlängs till Flygfältsvägen där gång- och cykelbanan går i dag.

– Vägen har inte varit öppen på 20-30 år och det är väl det enda som det skulle kunna bli reaktion på, säger Rengman.

Själv tror han inte att det ska bli några problem med trafiken. Både inne i villaområdet och på Flygfältsvägen är hastigheten låg.

Utökad byggrätt

Samhällsbyggnadsnämnden passar också på att utöka byggrätten för de villor som finns inom planområdet.

Storleken på villatomterna är inte anpassad efter dagens förhållande och tanken är att det ska gå att bygga till villorna eller bygga garage och liknande på tomterna.

Granskning

Den första fasen av arbetet med detaljplanen är klar och förslaget har redan gått ut på så kallat samråd där länsstyrelsen och berörda fastighetsägare fått lämna synpunkter.

Det slutgiltiga förslaget ska nu gå på utställning under minst två veckor innan detaljplanen kan fastställas av samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi kan ju fortfarande få backa på vissa saker, säger samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande Tobias Isaksson (V).

Karlbergsskolan är nu helt riven. Marken har schaktats av och den kvarvarande delen, Karlbergshallen, håller på att få en helt ny fasad.

– Det blir en helt ny stadsbild i Karlberg, säger samhällsbyggnadsförvaltningens chef Stig Rengman.

Parkering och bostäder

Förslaget på den nya detaljplanen gäller hela skolområdet och villakvarteren norr om Karlbergsskolan men de stora förändringarna handlar om rivningstomten efter högstadieskolan.

Här ska det bli både parkering för Karlbergshallen och plats för nya bostäder mellan parkeringen och den befintliga cykelbanan.

De bostäder som man tänker sig ska byggas här är i första hand radhus, punkthus, grupphus eller liknande.

Rengman tror inte det blir några svårigheter att hitta intressenter som vill bygga här.

– Vi vet att Karlberg är ett väldigt populärt område, säger han.

Parkeringen väster om Karlbergshallen ska lösa de parkeringsproblem som i dag uppstår vid idrottsevenemang.

Parkeringen får infart direkt från Flygfältsvägen och stängs av mot Bondevägen.

Slåttervägen förlängs

De nya bostäderna ska få sin infart från den nuvarande Slåttervägen som förlängs till Flygfältsvägen där gång- och cykelbanan går i dag.

– Vägen har inte varit öppen på 20-30 år och det är väl det enda som det skulle kunna bli reaktion på, säger Rengman.

Själv tror han inte att det ska bli några problem med trafiken. Både inne i villaområdet och på Flygfältsvägen är hastigheten låg.

Utökad byggrätt

Samhällsbyggnadsnämnden passar också på att utöka byggrätten för de villor som finns inom planområdet.

Storleken på villatomterna är inte anpassad efter dagens förhållande och tanken är att det ska gå att bygga till villorna eller bygga garage och liknande på tomterna.

Granskning

Den första fasen av arbetet med detaljplanen är klar och förslaget har redan gått ut på så kallat samråd där länsstyrelsen och berörda fastighetsägare fått lämna synpunkter.

Det slutgiltiga förslaget ska nu gå på utställning under minst två veckor innan detaljplanen kan fastställas av samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi kan ju fortfarande få backa på vissa saker, säger samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande Tobias Isaksson (V).