2015-10-19 19:53

2015-10-19 19:54

Lösning nådd om den rosa gravstenen

KARLSKOGA: Får ha kvar den rosa gravstenen

Annelie Sundlöf och kyrkogårdsutskottet har kommit fram till en lösning på den långdragna tvisten om Annelies mördade sons gravsten. Lösningen är att hela graven flyttas.

Annelie Sundlöf har kämpat i drygt ett år för att få ha en rosa sten på sin son Ronny Johanssons grav. Beskedet har varit att färgen bryter mot reglementet om naturstenar och därför måste bort.

Så sent som i augusti fick Annelie Sundlöf besked från länsstyrelsen att gravstenen måste tas bort senast den 31 oktober, men nu har parterna lyckats enas om ett sätt att lösa problemet.

Lösningen är att flytta hela graven till en annan del av kyrkogården, där reglerna om natursten inte gäller. Urnan med Ronny Johanssons aska tas upp och den nya graven görs i ordning nu i veckan. På fredag ska familjen närvara när urnan sätts ner i den nya graven.

Annelie Sundlöf har kämpat i drygt ett år för att få ha en rosa sten på sin son Ronny Johanssons grav. Beskedet har varit att färgen bryter mot reglementet om naturstenar och därför måste bort.

Så sent som i augusti fick Annelie Sundlöf besked från länsstyrelsen att gravstenen måste tas bort senast den 31 oktober, men nu har parterna lyckats enas om ett sätt att lösa problemet.

Lösningen är att flytta hela graven till en annan del av kyrkogården, där reglerna om natursten inte gäller. Urnan med Ronny Johanssons aska tas upp och den nya graven görs i ordning nu i veckan. På fredag ska familjen närvara när urnan sätts ner i den nya graven.